Biografia

Jan Paweł II na ścieżkach Podkarpacia

HOMILIE

Modlitwa
LITANIA do ŚWIĘTEGO. JP II

KANONIZACJA

10 niezwykłych cudów, świadectwo cudu

Dziękczynienie za KANONIZACJE

Wspomnienia

 

Biografia Karola Wojtyły
(do momentu wyboru na papieża)

Ojciec, Karol Wojtyła: Syn Macieja i Anny, ur. 18.07.1879 w Lipniku k. Bielska-Białej. Od 1900 oficer armii austriackiej, później porucznik armii polskiej. Matka, Emilia Kaczorowska: Córka Feliksa i Anny, ur. 26.03.1884 w Krakowie.


1920. 18.05 Karol Józef Wojtyła rodzi się w Wadowicach.

1920.20.06 Zostaje ochrzczony przez kapelana wojskowego Franciszka Żaka. Mieszka z rodzicami na Rynku 2, (obecnie ul. Kościelna 7 m. 4).

1926 15.09 Zaczyna uczęszczać do męskiej szkoły podstawowej "Marcin Wadowita", a następnie do gimnazjum, gdzie zdobywa najlepsze oceny. W latach dziecięcych rozpoczyna się jego przyjaźń z Jerzym Klugerem, służba ołtarza, wycieczki w góry, zainteresowanie historią, wyjazdy do Kalwarii na przedstawienia Pasji.

1929 13.04 Umiera jego matka. Ojciec stara się zastąpić ją synowi, przejmując na siebie wszelkie obowiązki domowe swej żony.

1930 Czerwiec Przyjęty do Państwowego Gimnazjum dla chłopców "Marcin Wadowita". Rozpoczynają się także jego spotkania ze światem teatru - głównie dzięki przyjacielowi, Mieczysławowi Kotlarczykowi, który starał się zbudować teatr w oparciu o XIX-wieczną tradycję "żywego słowa". Pierwsza pielgrzymka do Częstochowy (z ojcem).

1932 5.12 Jego brat Edmund umiera dwa lata po ukończeniu studiów medycznych, zaraziwszy się w szpitalu szkarlatyną, co jest dużym ciosem emocjonalnym dla młodego Karola.

1933 14.06 Kończy trzecią klasę gimnazjum.
1934-38 Pierwsze teatralne występy w Wadowicach
1935 Wrzesień. Uczestniczy w ćwiczeniach wojskowych w Hermanicach. 14.12. Przyjęty do Sodalicji Mariańskiej, później zostaje jej przewodniczącym.

1938 Maj Otrzymuje sakrament bierzmowania. Pielgrzymka do Częstochowy.
14.05 Zdaje egzaminy maturalne z najlepszymi ocenami. 22.06 Zapisuje się na Wydział Filozofii (kurs polonistyki) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Latem 1938 Przenosi się wraz z ojcem do Krakowa (ul. Tyniecka 10, mieszkanie rodziny matki Karola). W trakcie pierwszego roku studiów przyłącza się do "Studio 38", eksperymentalnej grupy teatralnej założonej przez Tadeusza Kudlińskiego.
1939 6.02 Wstępuje do Sodalicji Studentów Uniwersyteckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sekcja eucharystyczna i dobroczynności).
1939 Lipiec Uczestniczy w wojskowym obozie szkoleniowym dla studentów w Ozomkach, k. Wiszni Sadowej.
1939.09 Wybucha II wojna światowa.
1939.09 2.11 Zapisuje się na 2 rok zajęć na kursie literatury i filozofii. Profesorowie UJ usiłują prowadzić normalne zajęcia mimo okupacji, zostają jednak zwołani przez faszystów na zebranie, a następnie rozstrzelani lub wywiezieni do obozu w Sachsenhausen.

 

 

 

 

Stronę umieszczono na serwerze OPOKA  1 maja 2011 r. w roku ogłoszenia Papieża Jana Pawła II Błogosławionym.
Konsultacja merytoryczna strony: Ks. Kanonik gremialny- proboszcz, prepozyt Kapituły Kolegiackiej  mgr Zbigniew Irzyk  tel.  ( 13)  44 63758

Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Ks. Kanonik gremialny Zbigniew Irzyk

 Copyright © 2011 Parafia Kolegiacka Rzymsko - Katolicka  p.w.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny   w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Webadmin: 

Aktualizowane: 01-12-14 .