"Nie lękajcie się,
otwórzcie drzwi Chrystusowi"

Widziałem człowieka świętego. Tak może powiedzieć dziś każdy, kto chociaż raz miał okazję spotkać Świętego Jana Pawła II Wielkiego.
Święty
Jan Paweł II zafascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłą osobowością. Każdy, kto miał szczęście z nim się spotkać, odczuwał promieniowanie miłości, świętości i bliskości samego Boga. Święty Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, mistykiem, i dlatego Jezus Chrystus mógł przez niego działać i uobecniać swoją miłość.
Rozważając zamach na swoje życie, Święty Jan Paweł II  mówił: Chrystus, cierpiąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens, wprowadził je w nowy wymiar, w nowy porządek: w porządek miłości (...) Jest to cierpienie, które pali i pochłania zło ogniem miłości i wyprowadza nawet z grzechu wielorakie owoce dobra. Ożywiany tą wizją, Święty Jan Paweł II  cierpiał i kochał we wspólnocie z Chrystusem i dlatego przesłanie jego cierpienia i jego milczenia było tak bardzo wymowne i owocne.
Możemy być pewni, że nasz umiłowany Papież stoi obecnie w oknie domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty  Janie Pawle II Wielki!

MODLITWA
Sługo Boży Święty Janie Pawle II,
za Twoim pośrednictwem proszę
o łaskę dla mnie (i moich bliźnich).
Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą
zbawienną pomoc.
Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski,
o które się modlę...

(wymienić prośby)

Uproś mi dar umocnienia mej wiary,
nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał,
że o cokolwiek w Jego imię poprosimy
to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie,
pełen ufności, proszę Cię o łaskę
wysłuchania i obdarzenia tym,
o co się modlę za wstawiennictwem
Sługi Bożego Błogosławionego Jana Pawła II.
Wysłuchaj mnie, Panie.

Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II


Święty
Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...

Wierząc, że przez Twoje wstawiennictwo, pomożesz moją
modlitwę zanieść  do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twego wstawiennictwa.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykłade
m zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała ojcu
...

KLIKNIJ I WEJDŹ LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Duchowe dziedzictwo

ŚWIĘTY Jan Paweł II zostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo: przykład świętego życia, cierpienia i śmierci oraz skarb swego nauczania, zapisany na osiemdziesięciu pięciu tysiącach stron. Błogosławiony Jan Paweł II odnosił się z ogromnym szacunkiem do każdego człowieka i domagał się, aby każda osoba ludzka miała zagwarantowane podstawowe prawa do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oraz prawo wolności sumienia. Dla niego każdy człowiek był tak samo ważny i dlatego nigdy nie mówił o nikim źle, z zlekceważeniem czy z pogardą. Równocześnie Ojciec Święty w sposób nieustraszony głosił Prawdę Objawioną, nie schlebiał słuchaczom i nie szukał poklasku. Z wielką odwagą przekazywał najbardziej niewygodne i niepopularne wśród słuchaczy prawdy wiary. Szedł pod prąd, nie godząc się na kompromisy i nie relatywizując prawdy Bożej.
Pontyfikat Świetego Jana Pawła II trwał 26 lat i sześć miesięcy. W tym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki do 129 krajów, 144 podróży we Włoszech, zwizytował 784 parafie w diecezji rzymskiej i w Castel Gandolfo. W sumie przemierzył 1 271 000 km, czyli 31 okrążeń kuli ziemskiej. Napisał 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 30 motu proprio oraz niezliczone przemówienia i homilie wygłoszone przy najróżniejszych okazjach. Kanonizował 482 osoby a 1338 beatyfikował. Dokonania pontyfikatu Świętego Jana Pawła II są tak wielkie, że dają się wytłumaczyć tylko jego świętością - całkowitą przynależnością do Chrystusa za pośrednictwem Maryi - Totus Tuus.

ŚWIĘTY Jan Paweł II - PAPIEŻ
(Kraków - Łagiewniki)

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu
Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia aby w Tobie, Trój-jedyny Boże, zawsze odnajdywać źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
ZAUFAJ PANU ON SPRAWCĄ WSZYSTKIEGO

Wstecz                                                                                                                                   Mapa witryny                                                                                                                          do góry