ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - Pamiątki

Stwórzmy wyjątkową Kolekcję Jana Pawła II.
Przyślij pamiątki związane z Ojcem Świętym.

Jeżeli posiadasz:
fotografie, pocztówki, znaczki pocztowe,
napisany przez siebie wiersz,
napisane przez siebie wspomnienia z pontyfikatu oraz przeżyć z beatyfikacji i inne pamiątki związane z Papieżem
Janem Pawłem II, zapisane w formie elektronicznej   kliknij na adres poczty e-mail Webadmin  i prześlij,  a my utworzymy z nich parafialną niezapomnianą galerię pamiątek i wspomnień po  naszym Papieżu Polaku.
 
"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."

Cały świat, w tym samym czasie żył najpierw nadzieją i modlitwą, by razem pogrążyć się w refleksji i dążeniu do pojednania. I zdarzył się chyba cud. Jak długo będzie trwał, to zależy tylko od nas. W tych ciężkich dla świata chwilach potrafiliśmy się jednak zjednoczyć.

Cytaty Jana Paweł II

· Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
· Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć
· Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.
· Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
· Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.
· Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.
· Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.
· Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu.
· Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
· Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
· Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!
· Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.
· Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
· Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.
· Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu
ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.
· To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.
· Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... . Tylko dziś jest Twoje.
· Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

· Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
· Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
· Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.
 · Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.Wstecz                                                            Mapa witryny 
                                 do góry

 Copyright © 2011 Parafia  Kolegiacka  Rzymsko - Katolicka  p.w.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Webadmin: 

Aktualizowane: 26-04-14 .