PAPIEŻ  JAN  PAWEŁ II  NA  ŚCIEŻKACH  PODKARPACIA

Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Tej Ziemi. Tej ziemi polskiej w środku Europy, naznaczonej tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam, bo zbyt się szafuje z wewnątrz i z zewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze się zastanowić nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie św. Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa: „Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni”. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, to jest to orędzie Dobrej Nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez dwa tysiące lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana nie po to, abyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli! Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie.

(Jan Paweł II, Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)

1-9 czerwca 1991 r. „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”

Papież po raz pierwszy odwiedził Podkarpacie dopiero w czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny
w czerwcu 1991 roku.

Rok 1991 był świadkiem dwukrotnych wizyt papieskich w Ojczyźnie. W czerwcu, gdy Jan Paweł II wizytował całą Polskę, i w sierpniu – punktowo – na spotkaniu z młodzieżą w Częstochowie.
Jan Paweł II przybywał do wolnej już i niepodległej Polski. Witał go pierwszy demokratycznie wybrany prezydent – Lech Wałęsa. Kraj stał na progu wielkich przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. A Ojciec Święty mówił do nas wtedy o Dekalogu, o dziesięciu zdaniach które – jak podkreślał – są fundamentem pomyślności każdego człowieka. Nauczał nas, ostrzegał i czasami karcił. Stał się nauczycielem umiejętnie wykorzystywanej wolności. Zjechał Polskę od Koszalina, przez Łomżę, Białystok, po Przemyśl. W imieniu Polaków dziękował Bogu za uchwaloną 200 lat temu Konstytucję 3 Maja. Beatyfikował naszych rodaków: o. Rafała Chylińskiego, bp. Sebastiana Pelczara, Anielę Salawę, Bolesławę Lament. Poświęcił budynki wyższych seminariów duchownych diecezji warmińskiej, sandomiersko-radomskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, łomżyńskiej i częstochowskiej oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Trasa podroży powiodła Jana Pawła II przede wszystkim przez miasta „ściany wschodniej”, przez tereny zamieszkałe przez polskich wyznawców prawosławia i grekokatolików.

Miasta na trasie pielgrzymki Ojca Świętego: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa.

Podczas pobytu w Rzeszowie Ojciec Święty mówił o drugim przykazaniu oraz beatyfikował bpa Sebastiana Józefa Pelczara. W Przemyślu spotkał się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa z grekokatolikami, kończąc lokalny spór wiernych obrządku łacińskiego i wschodniego o dawną katedrę grekokatolicką. W Lubaczowie Papież rozważał trzecie przykazanie; „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

31 maja - 10 czerwca 1997 r. „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”

Pielgrzymka 1997 r. była  już VI pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny.

To Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu, wielkie spotkanie ekumeniczne w Drohiczynie i apel Jana Pawła II o dialog między religiami. To koronacja najstarszego wizerunku Maryi w Polsce na porosyjskim wojskowym lotnisku obok Legnicy. To spotkanie z siedmioma prezydentami państw Europy środkowej przy relikwiach św. Wojciecha w prastarym Gnieźnie. To kanonizacja królowej Jadwigi w 600. rocznicę powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego i skromnego zakonnika Jana z Dukli; to także beatyfikacja Bernardy Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej.

 W czasie VI pielgrzymki  do Ojczyzny Jan Paweł II odwiedził nasz region, przed kościołem Jana z Dukli spotykał się z zakonnikami i wiernymi. Następnego dnia blisko 600 tys. wiernych, zgromadzonych na lotnisku w Krośnie, uczestniczyło we Mszy Świętej, podczas której Ojciec Święty  dokonał kanonizacji Jana z Dukli. Dokonał także koronacji wizerunków Matki Boskiej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu. Poświęcił także kościół p.w. Św. Piotra i Jana z Dukli.

Wybudowano największy z dotychczasowych ołtarz, przygotowano kilkutysięczny chór i zespół orkiestr. Przez całą noc na terenie lotniska czuwało 30 tys. młodzieży. Na uroczystość kanonizacyjną przybyli pielgrzymi z całej Polski, z Ukrainy (kilka tysięcy, w tym ze Lwowa - 3 tysiące) i ze Słowacji (kilka tysięcy). Obecni byli m.in. arcybiskup Lwowa Marian Jaworski, biskup obrządku greckokatolickiego Marcjan Trofimiak, abp Jan Sokal z Trnavy oraz inni biskupi słowaccy. Przybył też prawosławny arcybiskup Aleksander z Sanoka. Przemówienie powitalne wygłosił metropolita przemyski abp Józef Michalik. 
Po zakończeniu Mszy świetej ludzie starali się jak najdłużej zatrzymać Ojca Świętego i robili to skutecznie, bo Jan Paweł II najwyraźniej odwlekał moment opuszczenia ołtarza. Odchodzącemu Papieżowi towarzyszyły dźwięki Marsza Pierwszej Brygady i Maszerują Strzelcy wykonane przez zjednoczone orkiestry dęte. 
Po uroczystościach kanonizacyjnych Jan Paweł II poświęcił kościół świętych Piotra i Jana z Dukli, będący wotum wdzięczności za kanonizację. W darze złożył parafii kielich mszalny.    Obiad Papież zjadł w podziemiach kościoła, a później udał się na krótki odpoczynek do domu parafialnego. Stamtąd pojechał na lądowisko, skąd śmigłowcem powrócił do Krakowa. 

Dla utrwalenia tak ważnego wydarzenia, krzyż znajdujący się wówczas przy głównym ołtarzu przeniesiono na plac przy ul. Podkarpackiej. W drugą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika. Jest on najwyższym pomnikiem papieża w Polsce. Plac wokół pomnika stał symbolicznym miejscem kultu Papieża Polaka.

Miasta na trasie pielgrzymki Ojca Świętego: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz,  Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz,  Kraków, Dukla, Krosno, Kraków.     Zobacz galerie

5-17 czerwca 1999 r. „Bóg jest miłością”

VII pielgrzymka do Ojczyzny była ostatnią wizytą Jana Pawła II na Podkarpaciu miała miejsce 12 VI 1999r.. Wtedy to spotkał się w Sandomierzu z 20 tysiącami żołnierzy, z leśnikami, z przedstawicielami środowiska naukowego KUL i ATK w Warszawie. W swym przemówieniu Papież zwracał się zwłaszcza do młodzieży, żołnierzy i harcerzy mówiąc: „Głoście światu „dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym. z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić!’ 

Miasta na trasie pielgrzymki Ojca Świętego: Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa.

 

Wstecz                                                            Mapa witryny                                  do góry
 

Stronę umieszczono na serwerze OPOKA  1 maja 2011 r. w roku ogłoszenia Papieża Jana Pawła II Błogosławionym.
Konsultacja merytoryczna strony: Ks. Kanonik gremialny - proboszcz, prepozyt Kolegiaty mgr Zbigniew Irzyk  tel.  ( 13)  44 63758

Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Ks. Kanonik  gremialny Zbigniew Irzyk
 Copyright © 2011 Parafia Kolegiacka Rzymsko - Katolicka p.w.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Webadmin: 

Aktualizowane: 03-04-11