3Uroczystość Objawienia Pańskiego.
W dniu 6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego, która popularnie nazywana jest Uroczystością Trzech Króli. Wspominamy wtedy przybycie Mędrców ze Wschodu do Nowonarodzonego w Betlejem Mesjasza, by oddać Mu pokłon i złożyć dary: złoto – symbol władzy królewskiej, kadzidło – symbol modlitwy, uznanie Jezusa za Boga, oraz mirrę – symbol zapowiadający śmierć i pogrzeb Jezusa.
Co roku był związany z tą Uroczystością tzw. Orszak Trzech Króli. Niestety, w tym roku, ze względu na trwająca epidemię, orszaku nie było. Ale nie wszystko stracone… Żeby choć minimalnie zaznaczyć to wydarzenie, wszystkie chętne dzieci, zastały zaproszone do kościoła na Eucharystię. Otrzymały korony, niektóre nawet były przeprane za królów lub inne postacie świętych. Na koniec Mszy świętej, wspólnie odśpiewaliśmy kilka najpiękniejszych i najbardziej znanych kolęd.
Siostra Katarzyna wraz z kilkoma dziećmi i młodzieżą,  po każdej Mszy św. rozprowadzała poświęcone kadzidło i kredę, by każdy mógł na drzwiach swoich domu napisać słowa
C+M+B 2021, czyliNiech Chrystus błogosławi temu domowi”.Krucjata różańcowa

W niedzielę, 11 października 2020 r, ulicami miasta Jasła przeszła Procesja Różańcowa w intencji poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dobro rodziny, Ojczyzny i pokoju na świecie oraz o ustanie epidemii koronawirusa covid 19. Nabożeństwo rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia w naszej Kolegiacie. Po niej, wszyscy zebrani udali się w stronę sanktuarium pw. św. Antoniego. Krucjatę zorganizowali członkowie Akcji Katolickiej, działającej przy naszej parafii.

321

Bractwo Różańcowe.

W niedzielne po południe 4 października, 2020 r w naszym kościele została odprawiona Msza św.
w intencji Bractwa Różańcowego zrzeszonego w naszej parafii. Po Eucharystii odbyła się procesja różańcowa z Najświętszym Sakramentem do pięciu ołtarzy w świątyni, gdzie przy każdym z nich, została odśpiewana Ewangelia związana z treścią poszczególnych radosnych tajemnic różańca oraz odmówiona jedna tajemnica różańca. Przed błogosławieństwem końcowym, powierzyliśmy Matce Najświętszej słowami Litanii Loretańskiej, sprawy naszych rodzin, parafii i Ojczyzny.

3124Eucharystia dziękczynna  w Kowalowych.
Jak co roku mieszkańcy Kowalowych, chcieli podziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory, oraz prosić o błogosławieństwo w nowych zasiewach. Właśnie w takiej intencji została oprawiona przez ks. Proboszcza, Msza św. polowa  w niedzielę 4 października 2020 r. w Kowalowych. Parafianie z tej części naszej parafii, bardzo licznie zgromadzili się rodzinami na tym dziękczynieniu Panu Bogu.
1234


Msza św. w intencji maturzystów II LO w Jaśle.

W tym roku z powodu epidemii, została odwołana coroczna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Udała się tam tylko niewielka delegacja młodzieży z naszej diecezji. Ale nie wszystko stracone… Przecież jak wyznajemy w Credo, Kościół jest Jeden, i Boża Matka jest jedna, dlatego w łączności duchowej  z delegatami młodzieży, w samo południe 23 września 2020 r., została odprawiona Eucharystia w intencji maturzystów z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, prosząc o światło Ducha Świętego na czas egzaminów, jak również o pomoc w rozeznaniu życiowego powołania.  Eucharystii przewodniczył ks. Wojciech, który również jest katechetą młodzieży maturalnej. Po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem, został odmówiony Akt oddania młodzieży Matce Najświętszej oraz wspólnie odmówiono dziesiątek różańca. W tej Mszy św. uczestniczył również Pan Dyrektor Szkoły, oraz niektórzy nauczyciele.

1234

k„Godzina dla Jezusa” - Święto św. Stanisława Kostki

W liturgii Kościoła, 18 września, obchodzimy Święto św. Stanisława Kostki – Patrona Polski, jak również Patrona dzieci i młodzieży. W tym roku, została zorganizowana wspólna modlitwa młodzieży z naszej diecezji pod hasłem: „Godzina dla Jezusa”, w której  uczestniczyli młodzi z swoich parafiach, łącząc się ze swoimi rówieśnikami w sposób duchowy, czcząc swojego Patrona – Stanisława Kostkę, uczestnicząc w Eucharystii oraz adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W naszej parafii rozpoczęliśmy tę właśnie „Godzinę dla Jezusa” Eucharystią, której przewodniczył ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk. W swojej homilii skierowanej do Młodych przedstawił postać św. Kostki, jak również zachęcił młodzież, by chciała brać wzór ze swojego Patrona, przede wszystkich w miłości do Boga, która będzie się odzwierciedlała m.in.
w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy św., czy czynnym udziałem w katechezie szkolnej oraz w angażowaniu się w różne grupy parafialne młodzieży, które istnieją w parafii.

Po skończonej Eucharystii młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ruchu Światło – Życie, Liturgicznej Służbie Ołtarza, oraz kandydaci do bierzmowania, wspólnie adorowała Pana Jezusa w Białej Hostii poprzez śpiew, odczytywanie wskazań do życia dla młodych, wzorując się na przykładzie św. Stanisława Kostki, jak również modląc się słowami litanii do św. Patrona.


Zobacz zdjęcia>>>

t23
Parafialna piesza pielgrzymka na Odpust w Tarnowcu.

W niedzielny poranek, 13 września, delegacja z naszej parafii, w liczbie niespełna 50 osób pod przewodnictwem ks. Daniela,  udało się w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, by tam uczestniczyć w głównych obchodach Odpustowych, które w tym roku poprowadził o. Piotr Szaro, kapucyn.0

Odpust parafialny 2020

Dzień 15 sierpnia, kiedy przeżywamy piękną Uroczystość ku czci Wniebowzięcia NPM, jest dla naszej wspólnoty parafialnej dniem szczególnym. To właśnie w tym dniu, nasza parafia obchodzi Odpust.
Możemy powiedzieć, że nasz kościół obchodzi swoje imieniny, ponieważ nosi zaszczytny tytuł Wniebowzięcia Matki Bożej. Przez cały dzień odpustową homilię głosił o. Jakub Dudek – Misjonarz Saletyn z Dębowca, który również poprzez Triduum, przygotowywał nas duchowo to świętowania tej Uroczystości.

Główna suma odpustowa, odbyła się o godz. 11, przy ołtarzu polowym, obok kościoła parafialnego. Przewodniczył jej i wygłosił homilię ks. Infułat Wiesław Szurek.

Uczestniczyło w tej Eucharystii duża ilość parafian i gości, którzy chcieli podziękować Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za opiekę i łaski, które tak licznie każdego dnia na nas spływają.
Nie zabrakło pięknych wieńców dożynkowych, które zostały poświęcone na zakończenie Mszy św.
Na koniec udaliśmy się w procesji Eucharystycznej wokół kościoła, wy wyśpiewująca uroczyste Te Deum, dziękować i prosić o dalszą Bożą opiekę dla naszej parafii.


zobacz powiększenie klikając na zdjęcie>>


p

p2

Modlitwa za zmarłych przed Odpustem parafialnym.


W piątek 14 sierpnia, po wieczornej Mszy św., przygotowując się do uroczystości odpustowych w naszej parafii, tradycyjnie udaliśmy się w procesji na Stary Cmentarz, by wspólnie się modlić za wszystkich parafian spoczywających na tym cmentarzu, jak i innych cmentarzach, prosząc dla nich o dar życia wiecznego z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Procesję poprowadził ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk.tTriduum przed Odpustem.

W dniach 12-14 sierpnia, przeżywaliśmy  w naszej parafii Triduum przed Uroczystością Odpustową ku czci Wniebowzięcia NMP.
W tym roku do tej uroczystości, duchowo przygotowywał nas przez głoszone Słowo Boże o. Jakub Dudek, Misjonarz Saletyn. Obecnie Ojciec pracuje w sąsiednim Dębowcu.

35Jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza.

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, nasz ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk obchodził 35- tą rocznicę swoich święceń kapłańskich. Wraz ze wspólnotą parafialną, delegacjami poszczególnych grup działających przy parafii, podczas Eucharystii sprawowanej przez Ks. Jubilata, dziękowaliśmy Bogu za te piękne lata kapłaństwa, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i odwagę głoszenia Słowa Bożego i sprawowania świętych sakramentów na dalsze lata życia kapłańskiego.         
                                                                                                                                                                                    tekst  Ks. Wojciech

   Zobacz Fotogalerię>>>ChPoświęcenie pomnika Chrystusa Króla w Jaśle.
19 czerwca 2020 r. bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w jasielskiej kolegiacie. Razem z licznie zgromadzonymi duchownymi i świeckimi modlił się w intencji mieszkańców Jasła i regionu jasielskiego. W homilii biskup rzeszowski wskazał na miłość i bogactwo Serca Bożego łączącego Boga z człowiekiem. ,,Jezus obdarowuje nas nieustanną miłością, która płynie prosto z Jego Boskiego Serca. Bóg pragnie naszego szczęścia, a więc zbawienia, które powinniśmy odkrywać w Jego Sercu” – mówił hierarcha.

W czasie Mszy św. bp Wątroba wręczył odznaczenia ,,Benemerenti” osobom zasłużonym dla Kościoła. Odznaczenia otrzymali: Jerzy Kurczap (parafia pw. Chrystusa Króla w Jaśle), Dorota i Kazimierz Dąbrowscy (parafia pw. św. Bartłomieja w Dębowcu), Andrzej Gawlewicz (parafia pw. św. Antoniego w Jaśle).

Po Eucharystii zebrani udali się na wzniesienie przy ulicy Na Kotlinę, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika Chrystusa Króla Wszechświata. Ceremonii poświęcenia dokonał biskup rzeszowski, który zawierzył społeczność jasielską Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Obiekt został wzniesiony z inicjatywy wiernych świeckich, zwłaszcza ze środowiska jasielskich rzemieślników. Betonowa kolumna, wraz z umieszczoną na niej figurą Chrystusa Króla, wznosi się na wysokość ok. 300 m n.p.m. Dzieło zrealizowano przy wsparciu ludzi dobrej woli.     Zobacz Fotogalerie  >>>


bcUroczystość Bożego Ciała.
Biskup Edward Białogłowski przewodniczył centralnym uroczystościom Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Jaśle.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. na placu polowym przy kościele farnym o godz. 10.00.

W homilii bp Białogłowski wskazał na bogactwo Eucharystii, która gromadzi wszystkich wierzących. ,,Eucharystia jest największym skarbem Kościoła. Eucharystia przemienia nasze życie. Dzięki niej dokonuje się nasze uświęcenie i dojrzewanie duchowe. (…) Kościół, aby żyć, potrzebuje Eucharystii. Eucharystia ubogaca wszystkich, którzy należą do Kościoła” – mówił hierarcha.
Nawiązując do uroczystości Bożego Ciała duchowny przypomniał o bogactwie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Biskup podkreślił, że obecny w Najświętszym Sakramencie Chrystus udziela nie tylko swych łask, ale daje się ludziom jako prawdziwy pokarm do życia. ,,Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że aby osiągnąć prawdziwe życie z Chrystusem potrzebny jest pokarm. Bóg pozostawił nam swój największy skarb – Ciało i Krew. Bez tych darów nie możemy osiągnąć życia wiecznego’’ – mówił kaznodzieja.
Na zakończenie bp Białogłowski prosił zebranych o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i za kapłanów, którzy podczas celebracji Mszy św. działają w osobie Jezusa Chrystusa. 
Po Mszy św. zebrani przeszli wokół kościoła farnego w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.


Zobacz Fotogalerie>>>


t

TRIDUUM PASCHALNE 2020

Triduum Paschalne to trzy najważniejsze dni w całym roku liturgicznym. Choć jest ich trzy stanowią jedną całość. Pokazują najważniejsze dni w życiu Jezusa, a zarazem sens Jego obecności i życia na ziemi – spełnienie Jego misji – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.  Triduum Paschalne liczy się według żydowskiego sposobu liczenia doby. Żydzi licząc dzień od zachodu słońca, do zachodu słońca. Mniej więcej od naszej godziny 19. Stąd wychodzi trzy dni.

Rozpoczyna się ona w Wielki Czwartek wieczorem tzw. Mszą Wieczerzy Pańskiej,
a kończy Niedzielą Zmartwychwstania.

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę, w czasie której zostały ustanowione przez Jezusa sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. Ciemnicy, adorując  Jezusa i wspominając Jego modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, zdradę Judasza, pojmanie i nocny proces.

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Jezusa na krzyżu. Jedyny dzień w roku, gdy nie jest sprawowana Msza św. Po południowa liturgia rozpoczyna się od wyjątkowego złączenia kapłana z cierpiącym Jezusem poprzez leżenie krzyżem. Uroczyście odczytywany jest opis Męki Pańskiej według św. Jana. Najważniejszym momentem tej liturgii jest odsłonięcie i adoracja krzyża, jako symbolu zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Najświętszy Sakrament przenosi się do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego.

Szczytem Triduum Paschalnego jest świętowanie Zmartwychwstanie Jezusa, które się rozpoczyna sobotnią Wigilią Paschalną, w czasie której święci się paschał – symbol Jezusa Zmartwychwstałego, gdzie po raz pierwszy brzmi radosne Alleluja.

Uroczystość Zmartwychwstania to najważniejsze i najpiękniejsze Święta chrześcijańskie. Święta które streszczają słowa: „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!”.  Zdjęcia możecie obejrzeć w fotorelacji > FOTOGALERIA


pNIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej, rozpoczyna w Kościele Katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Celebrujemy wtedy najważniejsze Misteria, czyli Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To istota wiary chrześcijańskiej, czyli to, co w niej najważniejsze.

W Niedzielę Palmową  wspominamy  uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie witały Go tłumy ludzi, którzy kładli swoje płaszcze pod nogi osiołka, na którym siedział Jezus, i potrząsali zielonymi gałązkami palm, o czym przypominają nam opisy Ewangelii.

W liturgii tego dnia poświęca się gałązki palm, które przynoszą wierni do kościoła, oraz odczytywana jest Ewangelia mówiąca o Męce Pańskiej. 

W naszej parafii, jak również i w całej Polsce, ze względu na panującą epidemię, nie odbyła się uroczysta procesja z palmami wokół kościoła, ale mimo to, chcieliśmy z żywą wiarą wejść duchowo w te najważniejsze dni liturgiczne całego roku liturgicznego i wyśpiewać Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym na zakończenie Mszy św. słowa Suplikacji oraz słowa witających Go ludzi w dniu Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy:
Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach!!!”.

kliknij zdjęcie powiększ>>>

bSakrament bierzmowania  5 marca2020 r.

W dniu 5 marca2020 r. 87 osób z naszej parafii oraz parafii pw. Dobrego Pasterza (Jasło-Sobniów) przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Sakramentu bierzmowania udzielił biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Młodzież zgromadziła się przed ołtarzem Chrystusa, aby prosić o błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył: ks. Marian Putyra, proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza (Jasło-Sobniów) oraz ks. Zbigniew Irzyk, proboszcz parafii pw. WNMP w Jaśle.

W homilii biskup Wątroba zachęcał młodzież, by otworzyła się na działanie Ducha Świętego, jak mówił: „Duch Święty, pragnie być obecny w naszym życiu zawsze. Duch Święty pragnie być twoim przewodnikiem. Otwórz się na Jego moc i łaski. Jeśli Go zaprosisz do swojego życia i serca, zobaczysz jak wielkiego i wspaniałego dobra doświadczysz”. Ordynariusz rzeszowski przypomniał również o najważniejszych darach Ducha Świętego, które człowiek wierzący może otrzymywać dzięki szczerej i gorliwej modlitwie.   Zobacz pamiątki>>>k2k1Jasielska Kapituła Kolegiacka przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ma nowego kanonika. 5 marca br. z rąk biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby nominację otrzymał ks. Marek Cesarz, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Sławęcinie.  

Obrzędu przyjęcia w obecności kanoników: ks. Bogusława Bogaczewicza, ks. Tadeusza Gąsiorowskiego, ks. Jana Gibały, ks. Tadeusza Sabika, ks. Zbigniewa Irzyka i ks. Mariana Putyry dokonał biskup Jan Wątroba.
Podczas obrzędu przyjęcia nowy kanonik Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej złożył uroczyste wyznanie wiary oraz wierność Bogu i Kościołowi. Z rąk biskupa Jana Wątroby otrzymał dystynktoria, zewnętrzne znaki przynależności do Kapituły.

bPOTKANIE Z DELEGATEM BISKUPA I ROZDANIE KRZYŻY KANDYDATOM DO BIERZMOWANIA 2020 r.

W tygodniu poprzedzającym przyjęcie przez młodzież z klas 8 Szkoły Podstawowej Sakramentu Bierzmowania, miały miejsce dwa ważne dla nich wydarzenia.

Pierwszym z nich było spotkanie z ks. Stanisławem Ruszlem – Delegatem ks. Biskupa od spraw bierzmowania.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył ks. Delegat.

W swojej homilii zwrócił się do młodzieży z pewnym apelem, by jako dorośli chrześcijanie, umocnieni Sakramentem Bierzmowania, w świecie, w swojej codzienności, każdego dnia żyli w jeszcze głębszej przyjaźni z Bogiem, opierając je na Dekalogu, codziennej modlitwie, coniedzielnej Mszy św., częstej spowiedzi św. Po Mszy św. odbyło się jeszcze krótkie spotkanie formacyjne z Ks. Stanisławem, bezpośrednio przygotowujące do przyjęcia tegoż sakramentu.

Drugim ważnym wydarzeniem, było rozdanie krzyży kandydatom do bierzmowania. Miało ono miejsce 28 lutego, w pierwszy piątek okresu Wielkiego Postu – w czasie, w którym szczególne miejsce zajmuje Krzyż Jezusa. Eucharystii dla młodzieży, jak również dla jej rodziców przewodniczył ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk. Po Komunii św. poświęcone krzyże z rąk ks. Proboszcza otrzymywali rodzice, którzy swoim dzieciom zakładali na szyję. W oczach niektórych rodziców pojawiały się łzy wzruszenia…

Pamiętajmy o naszych kandydatach do bierzmowania, którzy ten Sakrament przyjmą 5 marca z rąk. J.E. Ks. Bpa Jana Wątroby.  Zobacz pamiątki>>>


bBal Karnawałowy.

W niedzielę 23 lutego 2020 r., zarazem w ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem, w naszej parafii został zorganizowany Bal Karnawałowy. Przy akompaniamencie zespołu muzycznego, można było wspólnie do woli tańczyć, bawić się, jak również, by nie zabrakło sił, zjeść pyszne ciastko. Oprócz dzieci i młodzieży, nie tylko z naszej parafii, do wspólnej zabawy włączyli się również dorośli.

Zobacz pamiątki>>>
chŚwiatowy Dzień Chorego

We wtorek 11 lutego 2020 r. obchodziliśmy XXVIII Światowy Dzień Chorego.

Jest on związany z Objawieniami Matki Bożej w Lourdes.

W tym dniu w naszej parafii  została odprawiona Msza Święta dla chorych, cierpiących, noszących swój codzienny krzyż. Eucharystia była połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych. Po Niej w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie przy ciepłej herbacie, ciastku i wspólnym radosnym śpiewie.


Kliknij obrazek zobacz powiekszenie
jOpłatek i Jasełka.
W niedzielę 26 stycznia odbyło się w naszej parafii Spotkanie Opłatkowe dla wszystkich grup działających w niej. Rozpoczęło się ono przedstawieniem Jasełek w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr  4, czyli byłego jasielskiego „Ekonomika”. Przedstawienie  i całą scenografię przygotowała ze swoimi uczniami s. Karina. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd, a przede wszystkim radości  w sercach wszystkich uczestników tego spotkania.          Zobacz pamiątki>>>>


ll1Pięciu nowych lektorów w naszej parafii.

W ostatnią sobotę listopada, 5 naszych ministrantów, otrzymało uroczyste błogosławieństwo lektorskie z rąk J.E. ks. Bpa Jana Wątroby. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Gorlicach. Naszym nowym lektorom życzymy tego, by pięknie i z zapałem czytali Słowo Boże podczas Eucharystii oraz by sami tym Słowem się karmili i żyli nim w codzienności.

kliknij zdjęcie zobacz powiększenie>>>>

mW sobotę 23 listopada2019r., odbyły się Dekanalne Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce halowej. W zawodach wzięli udział ministranci i lektorzy z 7 parafii naszego dekanatu Jasło – Wschód. Wśród nich znaleźli się nasi ministranci. Mimo tego, że nie awansowali do finałowej części zawodów, to mogli poszczycić się i pokazać innym drużynom biorącym udział w Mistrzostwach swoje umiejętności gry w piłkę halową. Zwycięzcom gratulujemy!! A naszym chłopakom, by nie tracili zapału!!


Zobacz pamiątki>>bV Bal Wszystkich Świętych. 31.10 2019 r.

Już kolejny raz  31 października, czyli w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w  naszej parafii został zorganizowany „Bal Wszystkich Świętych”. Uczestniczyli w nim nie tylko dzieci przebrane za różnych błogosławionych i świętych, ale również młodzież i dorośli. To radosne spotkanie ku czci wszystkich zbawionych, rozpoczęliśmy w kościele Eucharystią, której przewodniczył ks. Zbigniew. Później uczestnicy w korowodzie przeszli przez jasielski rynek i dotarli do auli budynku parafialnego na wspólne tańce, zabawy i pyszne jedzenie i słodkości


Zobacz zdjęcia>>

wWycieczka młodzieży do Myczkowiec i Soliny

W ostatnią sobotę miesiąca, 26 października2019 r., została zorganizowana wycieczka dla młodszych grup działających w naszej parafii, czyli Liturgicznej Służby Ołtarza, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Scholii. Głównym celem był Diecezjalny Ośrodek „Caritas” w Myczkowcach. Młodzież zwiedziła tamtejszy Ogród Biblijny, mini zoo oraz Centrum Ekumeniczne, w którym znajduje się park miniaturowych kościołów z terenów m.in. naszej diecezji. Nie zabrakło wspólnych zabaw na świerzym powietrzu i pieczenia kiełbasek. Drugim miejscem wspólnej wycieczki była zapora w Solinie.

Zobacz pamiątki>>>
kKrucjata różańcowa 13 października 2019 r., ulicami miasta Jasła przeszła Procesja Różańcowa
w intencji Polski wiernej Chrystusowi i Ewangelii. Nabożeństwo rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia w naszej Kolegiacie. Po niej, wszyscy zebrani udali się w stronę sanktuarium pw. św. Antoniego. W czasie procesji, uczestnicy rozważali tajemnice chwalebne różańca. Każdy dziesiątek ofiarowano w intencji zgody i pokoju w kraju oraz poszanowania wartości życia. Rozważania czytali członkowie Akcji Katolickiej.

Zobacz pamiątki >>>>pPiknik parafialny 29 wrzesień 2019 r.

Już po raz XV został zorganizowany w naszej parafii Piknik parafialny. To doskonała okazja na spędzenie rodzinnego niedzielnego po południa, przy dobrej muzyce, zabawie i tańcach. Nie zabrakło również pysznych pieczonych kiełbasek i smacznej herbaty z cytryną, oraz wiele zabaw dla dzieci, dmuchanych zjeżdżalni i loterii fantowej.

Oto krótka fotorelacja z tego radosnego wydarzenia.>>>


kW środę, 18 września2019 r., obchodziliśmy święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski, oraz dzieci i młodzieży.

Młodzież z naszej parafii, szczególnie przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania, oraz zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, podczas wieczornej Mszy św. uczciła swojego św. Patrona.    Zobacz pamiątki>>>


krzPolska pod krzyżem.

„Polska pod krzyżem” – to hasło wyjątkowego wydarzenia ewangelizacyjnego, którego główne obchody odbyły się we Włocławku w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Był to szczególny czas wspólnej modlitwy za Polskę i za Kościół w naszej Ojczyźnie, jak również formą przebłagania Boga za wszelkie ataki na Kościół, odejścia od wiary katolickiej i praw moralnych.

W naszej parafii również włączyliśmy się w to ogólnopolskie wydarzenie. O godz. 17:30 zostało odprawione Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji naszej Ojczyzny, a bezpośrednio po nim Eucharystia z homilią poświęconej krzyżowi, jako symbolowi naszej wiary, którego w dzisiejszych czasach, każdy chrześcijanin jest w szczególny sposób wezwany do jego obrony. Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy uczestnicy mieli możliwość ucałowania relikwii Krzyża Świętego.
bKandydaci do bierzmowania u Matki Bożej w Dębowcu.

W piątkowe po południe 13 września2019r., kandydaci do bierzmowania z naszej parafii, wraz ze swoimi rówieśnikami z południowej części diecezji, zgromadzili się przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Spotkanie to rozpoczęło od specjalnej konferencji poświęconej świadectwie życia chrześcijańskiego oraz dojrzałych wyborów związanych z wiarą, do których wzywa przyjęcie sakramentu bierzmowania. Nie zabrakło również najważniejszej części spotkania młodych, czyli Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Opiekę nad kandydatami do bierzmowania podczas tego wydarzenia sprawowali ks. Zbigniew i s. Katarzyna.


   Zobacz pamiątki >>>

pW sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia – Patronki Rolniczego Trudu w Tarnowcu, w niedzielę 8 września 2019r, odbyły się centralne uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny połączone z dziękczynieniem za tegoroczny czas żniw. Mszy świętej przewodniczył biskup witebski Aleh Butkiewicz. Na te uroczystości udali się w pielgrzymce pieszej pod przewodnictwem ks. Daniela również nasi parafianie, w liczbie przeszło 50 osób. Wśród nich byli również kandydaci do bierzmowania.

 

 Zobacz zdjęcia>>>

 

 

 

 

 

 

  file:///C:/Users/Gienia.KOMPUTERMAMY/Desktop/Nowy%20folder%20(2)/6-.JPGRozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2019/2020

Zanim w szkołach naszej parafii wybrzmiał pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020, uczniowie, rodzice i nauczyciele, zgromadzili się na wspólnej Mszy świętej, by podziękować Bogu za wakacje i prosić Go o Jego błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nowego roku szkolnego.

Ks. Wojciech, który przewodniczył Eucharystii, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o talentach, nawiązał w homilii o tym, że czas spędzony w szkole to okazja i zarazem zadanie rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy, ale również swoich talentów, zdolności, które każdy posiada, to czas uczenia się człowieczeństwa, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, sumienności i systematyczności.

Na końcu w imieniu wszystkich Księży pracujących w parafii, życzył wszystkim nauczycielom, by dla swoich uczniów byli na wzór Jezusa – najlepszego Nauczyciela, a uczniom, by był to czas wzrastania w wierze, oraz zażyłości z Jezusem, poprzez udział w katechezie, przynależność do grup parafialnych, a przede wszystkim poprzez codzienną modlitwę i niedzielną Eucharystię.

 

Zobacz pamiątki>>

 

 

 

 

 

 


oUroczystość Wniebowzięcia NMP w 2019 r. w naszej Kolegiacie.

 W koncelebrze Sumy Odpustowej pod przewodnictwem ks. Eugeniusza Królika uczestniczyli księża jubilaci:.
Tadeusz Sabik (60-lecie kapłaństwa), Kazimierz Tomasik (60-lecie kapłaństwa), Aleksander Radoń (60-lecie kapłaństwa), Eugeniusz Królik (50-lecie kapłaństwa) i Emil Midura (55-lecie kapłaństwa).

Uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny połączone były z dziękczynieniem Bogu za tegoroczne plony ziemi.

Słowo do wiernych skierował ks. Kazimierz Wolan MS z Dębowca.

Zobacz zdjęcia

 

 

 

 

W dniach 17-18  marca 2019 r. biskup Edward Białogłowski dokonał wizytacji kanonicznej  naszej parafii .

Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat.

bW ramach wizytacji biskup uczestniczył we Mszach świętych, głosząc Słowo Boże. Podczas homilii podkreślał, jak ważna w rozwoju wiary jest wspólnota parafialna i świątynia będąca wieczernikiem – miejscem, gdzie ludzie wierzący spotykają się z żywym i prawdziwym Chrystusem.
Biskup spotkał się z grupami działającymi w parafii. Odwiedził placówki oświatowe, chorych i cierpiących, siostry zakonne oraz kapłanów.

Punktem kulminacyjnym wizytacji było udzielenie sakramentu bierzmowania.

Młodzież zgromadziła się przed ołtarzem Chrystusa, aby prosić Go o błogosławieństwo, potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczył ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie oraz ks. Zbigniew Irzyk, proboszcz parafii, dziekan dekanatu Jasło-Wschód.

Wizytacja kanoniczna jest czynnością apostolską, ukazującą wyjątkowy znak jedności Kościoła diecezjalnego. Święty Jan Paweł II w sposób szczególny doceniał czas wizytacji kanonicznej. W  posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” nazwał ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”.  Zobacz zdjęcia>>

 

oUroczystość Wniebowzięcia NMP w 2018 r. w Jasielskiej Kolegiacie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył biskup Edward Frankowski, emerytowany biskup diecezji sandomierskiej.
W homilii wyraził wdzięczność rolnikom za ich trud i poświecenie podczas tegorocznych żniw. W nawiązaniu do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny kaznodzieja przypomniał o kluczowej zarazem szczególnej obecności Maryi na ziemi jasielskiej – Jasło może szczycić się wyjątkową obecnością Matki Bożej.
Od wieków Maryja otacza płaszczem swej opieki nie tylko miasto, ale i okoliczne wioski. Jako mieszkańcy wiele zawdzięczacie Matce Niebieskiej. Wspominając burzliwe dzieje w historii: wojny, powodzie, susze i pożary dostrzegamy Jej prawdziwą obecność. Biskup zaznaczył, iż jasielska świątynia to miejsce „domu Bożego” zamieszkiwanego przez Matkę samego Boga – Maryja obrała ziemię jasielską za swój dom. Tę ziemię pragnie przemieniać w odrobinę nieba, by ludzie tu żyjący trwali w jedności z Chrystusem
– mówił.
Zobacz zdjęcia>>

 


Jaślanie po raz trzeci zatańczyli dla świętego Jana Pawła II. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji Fishmob „Cała Polska tańczy dla św. Jana Pawła II”.
fiNa płycie jasielskiego rynku mimo deszczu zgromadziło się ponad tysiąc osób.
Wszystko po to, aby radosnym tańcem i śpiewem oddać hołd Papieżowi Polakowi.
Jestem szczęśliwa, że to wydarzenie miało miejsce w naszym mieście, w naszej diecezji.
Bardzo się cieszę, że tylu młodych ludzi uczciło osobę św. Jana Pawła II – Papieża naszych serc.
W tym roku mimo ulewnego deszczu było nas ponad tysiąc osób. Mogę śmiało powiedzieć, że był to największy FISHMOB w Polsce
powiedziała s. Karina Pawłowska. Zobacz zdjęcia >>

 

 

 

 

 

wn

Chrystus Zmartwychwstał!

Świadczą o tym wszystkie wieki chrześcijaństwa, katolicy i wrogowie. Świadczy Annasz i Kajfasz, Piłat i Sanchedryn. Świadczą swoim krzykiem i bezsilnością ateiści. Bóg nie umarł. Jezus żyje! – woła Święty Piotr w domu rzymskiego żołnierza. Jezus żyje! - woła Święty Paweł, pisząc list do Kolosan. Jezus żyje! – woła pusty grób. Chrystus zmartwychwstał! Jezus żyje i dziś chce się spotkać ze mną, z tobą, ze wszystkimi. Odrzućmy więc kamień niewiary z grobu własnego serca. Popatrzmy na płótno Ewangelii i chustę Eucharystii. Jezus żyje!.

Pamiątki Triduum Paschalnego 2018 r.

 

 

 

14 stycznia 2018 roku  w naszym Domu Parafialnym,  grupa teatralna ,,POD SKRZYDŁAMI jasANIOŁA’’ przygotowała Jasełka przypominające wydarzenia nocy betlejemskiej sprzed ponad dwóch tysięcy lat, pt. "Cud Miłości". Opiekunką grupy teatralnej ,,POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA’’ jest siostra Karina Pawłowska ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek w Jaśle. Młodzież poprzez taniec, słowo oraz śpiew szerzy radość, miłość i pokój.

 

 

 

 

6 stycznia 2018 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego  – ulicami Jasła przeszedł Orszak Trzech Królizobacz pamiątki>>
Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu. W Kościele łacińskim święto to zaczęto obchodzić od końca IV w. jako święto niezależne od Bożego Narodzenia. Później wydzielono też święto Chrztu Pańskiego na niedzielę po 6 stycznia.

15 sierpnia 2017 r. z racji uroczystości Wniebowzięcia NMP w naszej parafii odbyły się dożynki parafialne połączone z odpustem.  Święto plonów stanowi piękny element polskiej kultury, a uroczystości dożynkowe są nie tylko wyrazem pielęgnowania tradycji narodowej, ale też wdzięczności Bogu i Matce Bożej za pomyślnie zakończone żniwa oraz zebrane zboże, owoce i inne plony. Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Św. odprawioną na placu przy kościele Farnym o godz.11.00. Mszy Św., przewodniczył ks. Infułat Stanisław Mac. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Mierzwa ze Zgromadzenia Księży Salezianów. Podczas Mszy Św., rolnicy wraz z młodzieżą i dziećmi złożyli przed ołtarzem dary, wśród których tradycyjnie był bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Modlono się, by na żadnym polskim stole, w żadnej rodzinie nigdy go nie zabrakło. Podczas nabożeństwa zostały poświęcone wszystkie wieńce, pięknie wykonane ze zbóż, ziół i kwiatów.
Mszę Świętą zakończyła dożynkowa procesja Eucharystyczna wraz z uroczystym błogosławieństwem. zobacz pamiątki>>

 

 


 

15 czerwca 2017 r. kilka tysięcy mieszkańców Jasła  wzięło udział w uroczystości Bożego Ciała.

W tym dniu Kościół w Polsce przeżywał uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Wierni wspominali przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Tradycja ta została przyjęta w 1320 roku.

O godzinie 10.00 w naszej kolegiacie rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył Ks. Biskup Edward Białogłowski.  

Po mszy świętej w kierunku Kościoła Ojców Franciszkanów, głównymi ulicami miasta przeszła tradycyjna procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy polowych.
Przystrojone kwiatami, gałązkami i kolorowymi tkaninami, podobnie jak w dawnych czasach symbolizowały ochronę przed wszelkimi klęskami żywiołowymi. Procesję uświetniały dzieci idące w strojach komunijnych, małe dziewczynki sypiące kwiatki pod stopy kapłana niosącego
Najświętszy Sakrament, chłopcy dzwoniący dzwonkami, oraz niesione przez wiernych i służbę liturgiczną ołtarza relikwie św. Antoniego patrona miasta Jasła, feretrony i chorągwie kościelne. 
  U
roczystość zakończyło błogosławieństwo udzielone przez Księdza Biskupa. Zobacz zdjęcia.

FeFestiwalWiary2017/index.htmlstiwal Wiary 17 czerwca 2017 r.

W sobotę, 17 czerwca 2017 r. w Jaśle w ramach tegorocznego Festiwalu Wiary miał miejsce wyjątkowy wieczór Uwielbienia. Na płycie jasielskiego rynku, zebrani mogli adorować i wielbić Chrystusa. Był to czas szczególnej modlitwy wyrażanej śpiewem, tańcem i muzyką, którą prowadzili ks. Mateusz Mądro i s. Karina Pawłowska.
Spotkanie modlitewne połączone zostało z świadectwem Andrzeja Sowy, który przez lata borykał się z różnymi nałogami. Podczas jasielskiego wieczoru Uwielbienia przybliżył historię swojego życia. Jak mówił, przez jedenaście lat liczyły się tylko narkotyki. Potrafił poświęcić dla nich wszystko. Niestety w pewnym momencie upadł na dno i zamieszkał na ulicy. Wydawało się, że nie ma już ratunku jednak pojawił się ktoś, kto wyciągnął do niego rękę i zaprowadził ku sobie. Tym kimś jak mówił był właśnie Pan Bóg – najlepszy przyjaciel człowieka i miłosierny Ojciec.
  zobacz pamiątki >>

 


FISHMOB- Cała Polska tańczy dla św. Jana Pawła II” to ogólnopolska akcja, która została zorganizowana również w Jaśle. W środę, 18 maja młodzież z jasielskich i okolicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatańczyła i zaśpiewała dla św. Jana Pawła II. We wspólnej zabawie na jasielskim rynku wzięło udział ponad 800 osób. Oprócz młodych do tańców przyłączali się także przechodnie, kapłani oraz siostry zakonne. W ten sposób dziękowano Bogu za życie św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Jasła na stałe wpisanego w sercach i pamięci mieszkańców.
Wydarzenie, będące
wyjątkowym upamiętnieniem narodzin św. Jana Pawła II, promowało również Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz XX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. ( 4.06. 2016 r.) Akcję zorganizowała Grupa Teatralna „Pod skrzydłami Anioła” działająca przy ZS nr 4 - Ekonomiku pod kierunkiem s. Kariny Pawłowskiej.
 
Za zorganizowanie tak pięknej akcji krzewiącej kult wiary i kultury religijnej serdecznie dziękujemy.
Oto krótki wywiad z siostrą Kariną Pawłowską, pseudonim „Petarda”:---
"
W Zakopanem wzięłam udział w kursie na wodzireja, który prowadzili tancerze ledniccy. Dzięki nim wiele się nauczyłam. Zostałam zaproszona wraz z młodzieżą do wzięcia udziału w warsztatach marcu. Dzięki życzliwości sponsorów udało nam się w nich uczestniczyć. Wówczas otrzymaliśmy propozycję, aby zorganizować w Jaśle FISHMOB, którego dzisiaj jesteśmy świadkiem. 4 czerwca 2016 r. odbędzie się XX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000.
W tym roku FISHMOB ma nas też przygotować do entuzjastycznego przeżywania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie! Razem zatańczymy do pieśni lednickich i oficjalnego hymnu ŚDM "   Zobacz zdjęcia>> 

W niedzielę, 17 kwietnia 2016 r. z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w naszej Kolegiacie, wybrzmiał uroczysty zarazem niezwykły koncert autorstwa Wolfganga Amadeusa Mozarta : Msza C-dur “Krönungs-Messe”. Msza C-dur “K
Jest to jeden z najczęściej wykonywanych utworów sakralnych. Pierwsze wykonanie miało miejsce 26 października 1783 roku w Kościele Św. Piotra w Salzburgu. Przypuszcza się, że dzieło to skomponowano z okazji świąt Wielkiej Nocy. 
Dzieło to wykonali wspólnie : Kornelia Wojnarowska – sopran, Stanisława Mikołajczyk-Madej – alt,   Paweł Piękoś – tenor, Franciszek Szmyd – bas, oraz połączone chóry „Soli Deo” z Jasła i Szkoły Muzycznej w Krośnie, wraz z  Orkiestrą Smyczkową Szkoły Muzycznej w Krośnie. Całość, jako dyrygent poprowadził Mateusz Gałuszka.
Za wykonanie tego koncertu serdecznie dziękujemy.
Wspaniale brzmiąca muzyka, przyciągnęła licznie zgromadzoną publiczność miasta Jasła, która w ten sposób rozpoczęła obchody  1050 rocznicy Chrztu Polski w naszym mieście.

Jubileuszowy Rok 1050 rocznicy chrztu Polski.
966. Chrzest Polski   czytaj więcej>>
Cały rok będzie związany z hasłem nawiązującym do chrztu: „Nowe życie w Chrystusie”. czytaj więcej>>
O chrzcie przypominają również symbole roku duszpasterskiego 2015/2016. Są nimi woda i biała szata. J
ubileusz 1050-lecia Chrztu Polski świętowany będzie na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Centralne wydarzenia odbędą się w dniach 14, 15 i 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych.
We wspólnotach parafialnych świętowanie Jubileuszu będzie miało miejsce w Wigilię Paschalną, podczas której odnawiane jest przymierze chrzcielne. Na październik 2016 r. zaplanowana jest z kolei narodowa pielgrzymka do Rzymu.. W naszej Diecezji otwarcie roku Jubileuszowego Chrztu Polski dokonało się w sobotę 28 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w katedrze rzeszowskiej. Uroczystym nieszporom przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Na początku nabożeństwa została uroczyście zapalona świeca jubileuszowa wspólna dla wszystkich diecezji w Polsce – jest to znak łączności całego Kościoła w wdzięczności Bogu za wydarzenia z 966 roku (biskupi otrzymali świece od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego podczas Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze 25 listopada br.)
 Bp Jan Wątroba wręczył zapaloną świecę  Ks. Dziekanowi Dekanatu Jasło - Wschód - Proboszczowi naszej parafii.
                                foto: www.diecezja.rzeszow.pl
W naszej Świątyni w I Niedziele Adwentu zapłonął płomień jubileuszowej świecy jako symbol jedności i wierności w wierze.     

Tajemnica Męki i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum Dobrej Nowiny, którą Kościół, powinien głosić światu (por. KKK 571). W sposób szczególny wyraża się to w liturgii, podczas obchodów tzw. Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowią trzy nierozłączne etapy jednego wydarzenia zbawczego - Paschy Chrystusa. Nie można oddzielić od siebie Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania. Liturgia nigdy nie czci Krzyża nie akcentując równocześnie Zmartwychwstania. Antyfona na wejście z Mszy Wieczerzy Pańskiej głosi: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Również Ojciec Święty, Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae, wskazuje na to, mówiąc, iż patrząc na "widowisko" krzyża możemy dostrzec w tym chwalebnym drzewie wypełnienie i  pełne objawienie całej Ewangelii życia (EV 50).  Zobacz pamiątki ŚwiętegoTriduum Pchalnego2016r.>>

W piątek (11.03.),  O godz. 19.00,  z racji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta.. Jak co roku w Nabożeństwie  Drogi Krzyżowej uczestniczyli mieszkańcy Jasła,   którzy podążając ulicami rozważali  drogę na Golgotę, którą przeszedł blisko 2000 lat temu sam Jezus Chrystus.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęliśmy przy naszym kościele, a zakończyliśmy w kościele OO. Franciszkanów. Wierni w blasku świec, modlitwie i skupieniu, przemierzali kolejne stacje Męki Pańskiej. Potężny, drewniany krzyż nieśli : kapłani, siostry zakonne, Caritas, ojcowie (mężczyźni), matki (kobiety), młodzież, nauczyciele, służba zdrowia, dziadkowie, babcie, wdowy, kandydaci do bierzmowania, LSO, KSM, Oaza, młodzież franciszkańska, Trzeci Zakon Franciszkański oraz Akcja Katolicka. Nabożeństwu towarzyszyły przepiękne, wielkopostne rozważania przygotowane przez ks. Andrzeja Srokę. Duchowny przybył do Jasła, by w ciągu najbliższych dni głosić nauki rekolekcyjne w parafii p.w. św. Stanisława BM. Rozważania ks. Sroki dotykały m.in. problemów ludzi, którzy, aby nie zginąć w dzisiejszym świecie powinni przylgnąć do Chrystusowego Krzyża. Modlitwie towarzyszył także śpiew, pełnej wzruszenia pieśni wielkopostnej ku czci Chrystusa. zobacz zdjęci

ROK 2015  -  życie parafii w liczbach.  czytaj więcej>>

26 listopada 2015r. Ks. Dziekan - Proboszcz naszej parafii został uhonorowany za wybitne zasługi w dziedzinie kultury oraz krzewienia kultu religijnego  tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła”.  Społeczeństwo miasta w ten sposób dziękuje między innymi za wyremontowanie świątyni - zabytku klasy zerowej. Świątynia ta jest wizytówką miasta Jasła, " perełką tak nazywa ks. Proboszcz naszą świątynię",  dla wierzących parafian, symbolem kultu, wiary, pamiątką dawnych dziejów, świadectwem ludzkich uczuć i przeżyć. Mieszkańcy miasta Jasła dziękują również za wyremontowanie zabytkowej Kaplicy Cmentarnej oraz dbałość i stopniowy remont  zabytków  na "Starym Cmentarzu jako obiektów sakralnych parafii Fara", a także  wyremontowanie Domu Parafialnego, w którym prowadzona jest dla całego dekanatu szeroka działalność ewangelizacyjna i dydaktyczna.
Ks. Dziekan - Proboszcz parafii pw. WNMP w Jaśle powiedział:
"Muszę powiedzieć, że to szczególne dla mnie wyróżnienie. Czuję się tym nawet zawstydzony, bo w gronie tak znakomitych osób dzisiaj wyróżnionych, które otrzymały honorowe obywatelstwo miasta Jasła, są bohaterowie. Ja jestem zbyt "mały" i "niski", a z drugiej strony poczytuję to, że jest to pewna łączność dlatego, że tamci bohaterowie żyli w tym mieście i tworzyli tą historię przez to, że kochali to miasto, Ojczyznę i życie. Moim obowiązkiem jest kontynuacja historii, którą również oni przeżyli w tym mieście, a tą kontynuacją jest właśnie dbanie o zabytki. Nasza świątynia j
est perełką tego miasta. Jest naprawdę nielicznym zabytkiem dla miasta po jego 90 procentowym zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej. Dlatego cieszę się, że znalazłem się w gronie tych wyróżnionych i że dołożyłem swoją małą cegiełkę do piękna tego miasta, bo to miasto również jest dla mnie przyjazne." 
zobacz zdjęcia>>

W sobotę 18 kwietnia 2015 r. podczas Mszy Św. o godz. 18.00 J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty parafialnej. Pięćdziesiąt dwie osoby z naszej parafii, a także z parafii Jasło Sobniów i Warzyce w atmosferze radości przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Wszystkim, którzy przyjęli ten sakrament życzymy wszelkich owoców duchowych w życiu i wytrwałości w wierze oraz odpowiedzialnej współpracy z darami Ducha Świętego jakie otrzymali. Szczęść Boże.  Ks. Robert
Przyjęliśmy chrzest. Po co jeszcze bierzmowanie?
Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że chrzest jest niezwykle bogatą rzeczywistością. Dzięki niemu ma miejsce odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych. Pociąga to za sobą narodzenie osoby ochrzczonej do nowego życia, przez które staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Fakt przyjęcia tego sakramentu sprawia, że ochrzczony zostaje włączony do Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa (por. KKK nr 1279).Czytaj więcej>>

ROK 2015 ROKIEM ŚW. JANA PAWŁA II W POLSCE                          
CZAS NA ODROBIENIE LEKCJI JANA PAWŁA II, KTÓREJ KIEDYŚ NIE CHCIELIŚMY SŁUCHAĆ!  czytaj dalej
JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? ŚW. JAN PAWEŁ II ODPOWIADA NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

Dążyć do świętości. Co w praktyce oznacza postawić dążenie do świętości na pierwszym miejscu w życiu Kościoła i poszczególnych wiernych? czytaj dalej

Blisko Świętego
Okres wiosenny to czas pamięci o niezwykłym człowieku - Karolu Wojtyle, którego świat pokochał jako papieża Jana Pawła II. Przez niespełna 27 lat dawał lekcje miłości, pokory, odbywał prywatne spotkania z wiernymi, nie unikał żartów i bezpośrednich kontaktów. O wyjątkowych chwilach, spędzonych u boku Ojca Świętego z ks. Zbigniewem Irzykiem Dziekanem Dekanatu Jasło Wschód, proboszczem Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle rozmawia Natalia Janowiec.
- Jakie osobiste wspomnienia ma ksiądz ze spotkań z Wielkim Papieżem Polakiem ?  czytaj dalej

Papież Jan Paweł II Świętym
Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II jest wielkim wydarzeniem w dziejach Kościoła Powszechnego. Ma również wielką wymowę dla Jasła. Ten Papież pozostaje naszemu miastu szczególnie bliski i drogi. Jest wielkim zaszczytem dla jasielskiego środowiska, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła. To wydarzenie zostaje na trwale wpisane w historię naszego miasta.
Dokumentowane są związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Jasłem. Ukazuje je m.in. książka autorstwa Zdzisława Świstaka pt. „Nasz papież” a także „Jasielski album”. Jaślanie posiadają wiele błogosławieństw Ojca Świętego wyrażonej w formie graficznej, posiadają szereg fotografii z pobytu na spotkaniach z papieżem. Ojciec Święty pozostaje wśród jaślan w sercach i  modlitwie.
Kardynał Karol Wojtyła w Jaśle.  czytaj dalej

 

Aktualizowane: 17-10-16

 

 

                                                                     Wstecz                                                                                          do góry