SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

M I N I S T R A N C I

Grupa chłopców (kandydatów i ministrantów), pomagających swoją służbą w liturgiach i nabożeństwach. Na cotygodniowych spotkaniach zdobywają niezbędną wiedzę religijną i liturgiczną. Oprócz zajęć związanych bezpośrednio z liturgią, ministranci wraz z lektorami czynnie angażują się w zajęcia.

Patron ministrantów Św. Tarsycjusz

Święty Tarsycjusz był młodym rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I. Czasy za panowania cesarza Decjusza (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa) były jednymi z najkrwawszych prześladowań chrześcijan. Chrześcijanie ginęli dla imienia Jezusa, ale ich największym pragnieniem było, by przed męczeńską śmiercią i na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Potajemnie przemycano Komunię św. do więzień. Tarsycjusz chłopiec liczący około lat dziesięciu, kolejny raz zdążał w kierunku więzienia niosąc na piersi Najświętszy Sakrament. W drodze zaczepiła go grupa pogańskich rówieśników, zaciekawionych co niesie z taką troską. Ponieważ bardzo tego bronił napastnicy przewrócili go na ziemię, biciem , kopaniem, rzucaniem weń kamieniami usiłowali zmusić do pokazania co niesie. Z pomocą nadszedł mu żołnierz rzymski. Przepędził napastników, jednak chłopca nie dało się już uratować. Zmarł wkrótce z upływu krwi i odniesionych ran w obronie Chrystusa. Ciało Świętego zostało pochowane w katakumbach świętego Kaliksta. W 1675 roku relikwie Świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice św. Dominika. 

Święto patrona ministrantów i lektorów przypada na 21 listopada.  

Może i Ciebie młody człowieku Jezus powołuje do służby przy ołtarzu. Przyjdź. Zapraszamy.

 Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz prowadzącym spotkania formacyjne jest  Ks. Wojciech Niemiec

Modlitwy ***         / Funkcje ministranta ***     / Odpowiedzi podczas Mszy Św. ***        /10 Zasad ministranta

Służba przy ołtarzu Bożym

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. W niedziele, tj. w dni upamiętniające zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we Mszy świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie.
Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba przy ołtarzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, ale – coraz świadomiej przeżywana – stała się zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze.
Aktualizowane: 29-08-16