SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

M I N I S T R A N C I

Grupa chłopców (kandydatów i ministrantów), pomagających swoją służbą w liturgiach i nabożeństwach. Na cotygodniowych spotkaniach zdobywają niezbędną wiedzę religijną i liturgiczną. Oprócz zajęć związanych bezpośrednio z liturgią, ministranci wraz z lektorami czynnie angażują się w zajęcia.

Patron ministrantów Św. Tarsycjusz

Święty Tarsycjusz był młodym rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I. Czasy za panowania cesarza Decjusza (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa) były jednymi z najkrwawszych prześladowań chrześcijan. Chrześcijanie ginęli dla imienia Jezusa, ale ich największym pragnieniem było, by przed męczeńską śmiercią i na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Potajemnie przemycano Komunię św. do więzień. Tarsycjusz chłopiec liczący około lat dziesięciu, kolejny raz zdążał w kierunku więzienia niosąc na piersi Najświętszy Sakrament. W drodze zaczepiła go grupa pogańskich rówieśników, zaciekawionych co niesie z taką troską. Ponieważ bardzo tego bronił napastnicy przewrócili go na ziemię, biciem , kopaniem, rzucaniem weń kamieniami usiłowali zmusić do pokazania co niesie. Z pomocą nadszedł mu żołnierz rzymski. Przepędził napastników, jednak chłopca nie dało się już uratować. Zmarł wkrótce z upływu krwi i odniesionych ran w obronie Chrystusa. Ciało Świętego zostało pochowane w katakumbach świętego Kaliksta. W 1675 roku relikwie Świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice św. Dominika. 

Święto patrona ministrantów i lektorów przypada na 21 listopada.  

Może i Ciebie młody człowieku Jezus powołuje do służby przy ołtarzu. Przyjdź. Zapraszamy.

 Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz prowadzącym spotkania formacyjne jest  Ks. Wojciech Niemiec

Modlitwy ***         / Funkcje ministranta ***     / Odpowiedzi podczas Mszy Św. ***        /10 Zasad ministranta

Służba przy ołtarzu Bożym

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. W niedziele, tj. w dni upamiętniające zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we Mszy świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie.
Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba przy ołtarzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, ale – coraz świadomiej przeżywana – stała się zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze.

Z życia ministrantów LSO

Pięciu nowych lektorów w naszej parafii.

12W sobotę 23 października2021 r., 5 naszych ministrantów, otrzymało uroczyste błogosławieństwo lektorskie z rąk J.E. ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. w parafii Bożego Ciała w Rzeszowie. Swoją formację i przygotowanie do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym odbyli podczas wakacyjnych turnusów Liturgicznej Służby Ołtarza w Kotani. Naszym nowym lektorom życzymy tego, by pięknie i z zapałem czytali Słowo Boże podczas Eucharystii oraz by sami tym Słowem się karmili i żyli nim w codzienności.
Przycięcie nowego ministranta do LSO
W 6 niedzielę wielkanocną 2021 r., po rocznym przygotowaniu, czyli kandydaturze, szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii, zasilił nowy ministrant Szymon Sypień.
Do grona ministrantów dołączył go ks. Proboszcz podczas uroczystej niedzielnej Eucharystii. Od tego dnia, będzie mógł w stroju liturgicznym, podczas służenia w czasie Eucharystii i innych nabożeństw, zakładać kołnierzyk, zgodnie z kolorem szat liturgicznych kapłana. Bardzo się cieszymy i gratulujemy rodzicom, że znalazł się jeden odważy z parafii, by służyć przy Ołtarzu Pańskim. Życzymy Szymonowi gorliwości i radości z możliwości bycia tak blisko Pana Jezusa.

mmmm

Nowy ministrant 2022r.

22 maja 2022 r. podczas Mszy św. o godzinie 11 do grona ministrantów naszej parafii został włączony jeden kandydat, Mateusz Rospond.
Życzymy mu wytrwałości w pełnieniu obowiązków ministranta i radości, wypływającej z tej posługi.
312