ODPOWIEDZI  W CZASIE  MSZY  ŚWIĘTEJ

 1. Pozdrowienie:
  1. K.   Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z Wami wszystkimi.
   W.  I z duchem twoim.
    
  2. K.   Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego...
   W.  Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
    
  3. K.  Pan z wami.
   W.  I z duchem twoim.
    
 2. Akt pokuty:
  1. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu..
    
  2. K.    Zmiłuj się nad nami Panie.
   W.   Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
   K.   Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
   W.   I daj nam swoje zbawienie.
    
  3. K.   Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu zmiłuj się nad nami.
   W.   Zmiłuj się nad nami.
   K.   Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
   W.  Zmiłuj się nad nami.
   K.   Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
   W.  Zmiłuj się nad nami.
 3. Liturgia słowa:
  1. K.   Oto słowo Boże.
   W.   Bogu niech będą dzięki.
    
  2. K.    Pan z wami
   W.   I z duchem twoim.
   K.   Słowa ewangelii według świętego N.
   W.   Chwała Tobie, Panie.
    
  3. K.   Oto słowo Pańskie.
   W.  Chwała Tobie, Chryste.
 4. Przygotowanie darów:
  1. K.   Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata.....
   W.   Błogosławiony jesteś, Boże teraz i na wieki.
    
  2. K.  Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
   W.  Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego..

 5. Modlitwa Eucharystyczna:
  1. K.  Pan z wami
   W.  I z duchem twoim.
   K. W górę serca.
   W.  Wznosimy je do Pana.
   K.  Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
   W. Godne to i sprawiedliwe.
    
  2. K.  Oto wielka tajemnica wiary.
   W.  Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
    

  3. K.   Tajemnica wiary.
   W.  Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
    
  4. K.  Wielka jest tajemnica naszej wiary.
   W. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
    
  5. K.  Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
   W. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.
 6. Komunia świętej. :
  1. K.  Wybaw nas, prosimy Cię Panie...
   W.  Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
   K.  Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
   W.  I z duchem twoim.

  7.Zakończenie:

  1. K.   Pan z wami
   W.   I z duchem twoim.
   K.   Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący...
   W.   Amen.
   K.   Idźcie, ofiara spełniona
   W.   Bogu niech będą dzięki.

   

                                                                     Wstecz                                                                                                     Mapa witryny                                                                                              do góry