MODLITWY

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić, proszę Cię, Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były zawsze przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na Ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
Matko Najświętsza - módl się za nami

Modlitwa po służeniu:

          Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa lektora

     Oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie twoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen

Modlitwa do św.Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, patronie i wzorze nasz. Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu, jako największy skarb. 
Cześć i miłość Jezusa promieniały z twego oblicza i dla niego oddałeś radosne swe młode życie. I my chcemy zawsze nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem chodzić wokół Jego ołtarzy.
 Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem, tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen  

Modlitwa ministranta

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi, Matko pięknej miłości,
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
Co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Maksymilianie Kolbe,
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za nami.

Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,
zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego.

Aktualizowane: 02-12-14


Wstecz                                                                            Mapa witryny                                                   do góry