10 ZASAD MINISTRANTA

1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
2.  Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3.  Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
4.  Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5.  Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
6.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7.  Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8.  Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9.  Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10.Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

 

Wstecz                                                                            Mapa witryny                                                   do góry