G R U P Y   P A R A F I A L N EWielkim bogactwem chrześcijaństwa są ruchy kościelne i nowe wspólnoty, powstałe w większości po Soborze Watykańskim II. Jan Paweł II, który poświęcił im wiele uwagi i troski pasterskiej, nazwał ruchy «jednym z darów Ducha Świętego naszej epoki».

W Liście apostolskim «Novo millennio ineunte», ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000, napisał, że dla komunii kościelnej bardzo ważne jest popieranie «różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej ‚wiosny Ducha’. Jest oczywiście konieczne, aby stowarzyszenia i ruchy, zarówno w Kościele powszechnym, jak w Kościołach partykularnych, działały w pełnej harmonii ze wspólnotą kościelną i okazywały posłuszeństwo miarodajnym wskazaniom pasterzy» (n. 46).

W naszej parafii działa wiele wspólnot i stowarzyszeń do których należą dorośli, dzieci jak i młodzież. Pomimo różnych dróg formacji i zadań przed jakimi stoją, ich zasadniczym celem jest między innymi formowanie dojrzałych chrześcijan bądź ubogacanie liturgii.

 

 

      DZIECI
  Wspólnota Ministrantów - opiekun Ks. Wojciech Niemiec

  Grupa Kandydatów na Ministrantów - opiekun Ks. Wojciech Niemiec

  Scholka Dziecięca   fs    opiekun - siostra Katarzyna Wodecka   

MŁODZIEŻ

   Grupa Lektorów starszych - opiekun Ks. Wojciech Niemiec


Oaza Młodzieży RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE - jesteśmy grupą młodzieży poznającą Pana Boga poprzez wspólną formację w Ruchu Światło-Życie
    opiekun - siostra Karina Pawłowska      
   -  Spotkania  OAZOWE odbywają się w każdy piątek, o godz. 17.00, w domu parafialnym.
Zapraszamy młodzież od V do VIII klasy Szkoły Podstawowej i Liceum.

 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży   f- opiekun ks Marek Drupka
     W każdy piątek o godz. 19.00 w naszym Domu parafialnym będą miały miejsce spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
KSM, to miejsce formacji duchowej i patriotycznej, budowania głębokiej relacji z Bogiem oraz zawiązywania i umacniania relacji z innymi ludźmi.     Zapraszamy młodzież, począwszy od klas VIII Szkoły Podstawowej

WSZYSCY

Parafialna Rada Duszpasterska - opiekun ks. Proboszcz  Zbigniew Irzyk

Akcja Katolicka  - opiekun ks. Proboszcz  Zbigniew Irzyk
Ojciec Święty Jan Paweł II reaktywując Akcję Katolicką w Polsce, wiązał zapewne poważne nadzieje na zaangażowaną działalność świeckich w kościele katolickim i ich współpracę z hierarchią Kościoła, bo jak sam mówił nadszedł czas aktywności świeckich w Kościele Katolickim.


  Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich - opiekun ks. Proboszcz   Zbigniew Irzyk

  Parafialny Zespół Charytatywny  " CARITAS " - opiekun ks. Proboszcz  Zbigniew Irzyk

Zespół Redakcyjny Gazety Parafialnej  "FARA"- opiekun ks. Proboszcz  Zbigniew Irzyk

Grupa Misyjna - opiekun ks. Dariusz Porzuczek

o.pio

b

 

Wspólnoty Różańcowe     

rozaniec

  Żywy Różaniec

             - opiekun ks. Proboszcz   Zbigniew Irzyk

Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewang

eliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ.
Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic.

Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

Czyż nie jest logiczne, że [w Różańcu] łączymy się z Matką Bożą, która jest Matką naszą i mówimy Jej te wszystkie piękne rzeczy, które są w Różańcu ?
"Ojcze nasz", które wyszło z ust Jej Syna Jezusa, "Zdrowaś Maryjo", które zachowuje woń Anioła oraz wszystkie pochwalne wezwania w "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. (św. Josemaria Escriva de Balaguer).

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują, idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych). Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec.
Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu. Jednym z pierwszorzędnych celów Żywego Różańca jest wynagradzanie Bogu za popełnione zło i wezwanie do nawrócenia. Charyzmat tej wspólnoty różańcowej jest więc bliski duchowi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, polecanego przez Maryję w Fatimie. Założycielka, Paulina Jaricot, oprócz modlitwy różańcowej, zobowiązywała także wszystkich członków Żywego Różańca także do rozpowszechniania dobrej książki i prasy katolickiej, rozumiejąc, że nadchodzą czasy, w których wiara winna być wsparta głęboką świadomością i umiejętnością rozeznawania znaków czasu.
Dlatego Żywy Różaniec w jej zamyśle był zapleczem modlitewnym dla misji zagranicznych i tych najbliższych – środowiskowych.

Misja

Pierwszym celem Żywego Różańca jest odwrócenie gniewu Boga przez orędownictwo naszej Pani Różańcowej; drugim – stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych; trzecim – uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie zawsze czystej wiary (…).
Dla dokonania tego rozpowszechnia się dewocjonalia: krucyfiksy, medale, koronki, a zwłaszcza pobożne książki”.
 

 

Aktualizowane: 12.11-2017r.

 

Wstecz                                                                                                                                                                                                                             do góry