JASIELSKA  KAPITUŁA   KOLEGIACKA
www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl

stdarek

Jasielska Kapituła Kolegiacka przy Kościele Kolegiackim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
została erygowana przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego 6 stycznia 2011 r. 

kap
Członkowie Kolegium Kapituły Jasielskiej

Prepozyt: Ks.  mgr ZBIGNIEW IRZYK Kanonik gremialny Kap. Kol.- Dziekan Dekanatu Jasło Wschód, proboszcz Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi Panny w Jaśle.
27 maja 2011 r. kościół Farny w Jaśle został oficjalnie ogłoszony Kolegiatą.  Uroczystościom przewodniczył bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski. Ordynariusz rzeszowski mianował ośmiu kanoników, którzy w szczególny sposób będą sprawować funkcje jako Kapituła i rozsławiać kult bł. Władysława Findysza oraz innych świętych i błogosławionych naszej diecezji.
 Obrzędowi instalacji pierwszych kanoników w historii nowej,  Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej przewodniczył bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski.
To wielkie święto dla całej społeczności jasielskiej, dla nas wszystkich” - mówił proboszcz parafii ks. Zbigniew Irzyk.
Kolegiata – kościół niebędący katedrą, przy którym znajduje się zgromadzenie kanoników, czyli kapituła kolegiacka, przeznaczony również na modlitwy kolegium księży (duchowieństwo kolegiaty wyróżnia się spośród pozostałego duchowieństwa danej miejscowości posiadaniem pewnych przywilejów honorowych).

KAPITUŁA KOLEGIACKA W JAŚLE
Ks. mgr Bogusław Bogaczewicz, RM, KKKJ - Frysztak
Ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski, RM, KKKJ - Jasło - M.B.Częstochowskiej
Ks. mgr Jan Gibała - RM, KKKJ - Jasło - N.S.P.J.
Ks. mgr Zbigniew Irzyk, RM, KKKJ - Jasło - Wniebowzięcia N.M.P.
Ks. dr Stanisław Mazur, RM, KKKJ - Ropczyce - Fara
Ks. Edward Pasionek, RM, KKKJ - Brzyska
Ks. Tadeusz Sabik, RM, KKKJ - Warzyce
Ks. Tadeusz Wołosz, Kap. Hon. Ojca św.,KKKJ, - Chmielnik
Ks. Roman Niedziela, RM, KKKJ - Czeluśnica
Ks. Władysław Rogala, RM, KKKJ - Jaszczew

Nowi kanonicy Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej
 W dniu wyboru nowego Papieża 13 marca br. w kościele kolegiackim p.w. Wniebowzięcia NMP w Jaśle miała miejsce uroczystość włączenia w poczet kapituły kolegiackiej dwóch nowych jej członków. Decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza zostali nimi Ks. Mieczysław Mleczko – proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie – Białej oraz Ks. Stanisław Płaza – proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie Zalesiu.
Warto zaznaczyć, że ks. Płaza pochodzi z pobliskich Warzyc i przez wiele lat pełnił posługę kapelana w szpitalu w Jaśle. Mszy św. i uroczystościom zaprzysiężenia przewodniczył z ramienia rzeszowskiej Kurii Ks. Infułat Wiesław Szurek. W homilii, którą wygłosił zwrócił szczególną uwagę na to, że aby nasze życie nie okazało się przegarną potrzeba byśmy szli za Chrystusem, który jest Królem Wieków i by nasze uszy i serca nieustannie były otwarte na Jego Słowo. Bardzo mocno podkreślił potrzebę modlitwy i świadectwa wiary, dlatego też, aby dać dobry przykład i zachęcić wiernych Kościół powołuje do istnienia Kapituły, których członkowie – Księża Kanonicy - maja być dla lokalnych społeczności krzewicielami wiary. W diecezji rzeszowskiej mamy 5 kapituł: kolbuszowską, strzyżowską, jasielską, biecką i katedralną.

Kapituła kolegiacka w Jaśle została erygowana 19 stycznia 2011 roku przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego, dla pełniejszego wyrażenia na zewnątrz chwały Bożej i dla dobra Kościoła. W skład kapituły jasielskiej wchodzą kanonicy gremialni:  Ks. Zbigniew Irzyk, Ks. Bogusław Bogaczewicz, Ks. Tadeusz Gąsiorowski, Ks. Jan Gibała, Ks. Stanisław Mazur, Ks. Roman Niedziela, Ks. Edward Pasionek, Ks. Tadeusz Wołosz, oraz kanonicy honorowi: Ks. Władysław Rogala. Ks. Tadeusz Sabik i ostatnio włączeni Ks. Mieczysław Mleczko i Ks. Stanisław Płaza.
Szczególnymi zadaniami kanoników jasielskiej kapituły są: sprawowanie bardziej uroczystych celebracji w kościele farnym i troska o zapewnienie wiernym posługi sakramentalnej, natomiast wśród szczególnych zadań należy oprócz dzieł miłosierdzia wyróżnić propagowanie kultu bł. Władysława Findysza - kapłana i męczennika. Obecnym i nowym członkom Kapituły życzymy wielu łask Bożych oraz owocnej pracy duszpasterskiej na większą chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzkiemu.

Ks. Rafał Tęcza

Dn. 10 marca 2018 r. udziałem bp. Jana Wątroby odbyło się przyjęcie nowych kanoników do Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej Wniebowzięcia NMP.

Do kapituły dołączyli następujący księża:
1. Ks. Bogusław Babiarz – kanonik gremialny, dyrektor administracyjny WSD i ekonom Diecezji Rzeszowskiej
2. Ks. Piotr Steczkowski – kanonik gremialny, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
3. Ks. Marek Cesarz – kanonik gremialny, proboszcz parafii św. Katarzyny w Sławęcinie
4. Ks. Jerzy Uchman – kanonik gremialny, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Tarnowcu
5. Ks. Janusz Podlaszczak- kanonik gremialny, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie
6. Ks. Marek Dzik – kanonik honorowy, rektor UTW Diecezji Rzeszowskiej
7. Ks. Mieczysław Liganowski – kanonik honorowy, proboszcz parafii MB Śnieżnej w Rzeszowie
8. Ks. Antonii Pietrzyk – kanonik honorowy, Bonifratrzy Warszawa
9. Ks. Edward Rusin – kanonik honorowy, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie
10. Ks. Jan Pyziak – kanonik honorowy, proboszcz parafii MB Królowej Polski w Matysówce
11. Ks. Czesław Szewczyk – kanonik honorowy, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa w Osobnicy

Jasielska Kapituła Kolegiacka przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ma nowego kanonika. 5 marca 2020 r.. z rąk biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby nominację otrzymał ks. Marek Cesarz, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Sławęcinie.  
Obrzędu przyjęcia w obecności kanoników: ks. Bogusława Bogaczewicza, ks. Tadeusza Gąsiorowskiego, ks. Jana Gibały, ks. Tadeusza Sabika, ks. Zbigniewa Irzyka i ks. Mariana Putyry dokonał biskup Jan Wątroba.

Podczas obrzędu przyjęcia nowy kanonik Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej złożył uroczyste wyznanie wiary oraz wierność Bogu i Kościołowi. Z rąk biskupa Jana Wątroby otrzymał dystynktoria, zewnętrzne znaki przynależności do Kapituły.

kNowi Kanonicy Kapituły

W sobotę 30 kwietnia 2022 r., do naszej Kapituły Kolegiackiej w Jaśle, zostali włączeni nowi kanonicy: ks. Marian Raźnikiewicz, ks. Piotr Potyrała, ks. Jan Gajda i ks. Krzysztof Szopa.
Eucharystii przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. Piotr Steczkowski, a włączenia nowych kanoników dokonał ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk.

 Zobacz krótką fotorelacje włączenia nowych kanoników do naszej Kapituły Kolegiackiej 2022 r.>>>
wstecz                                           Mapa witryny                                                       do góry