Msze Święte o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała

Msze Święte odbywają się regularnie w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18:00
 za wyjątkiem miesiąca grudnia i lipca.
W wyjątkowych sytuacjach, o każdej innej zmianie informujemy.

 

Najbliższe terminy Mszy św.: środa 23. 11. 2022 r.     godz. 18:00

 

Msze święte z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie w Jasielskiej Farze są jedną z proponowanych form duszpasterskich, które mają na celu przede wszystkim pogłębienie wiary w żywą obecność Jezusa Chrystusa. 

 

Taki sposób spotkania z żywym Bogiem różni się od innych Mszy świętych tylko i wyłącznie czasem, który poświęcamy słuchaniu Słowa Bożego, śpiewami uwielbienia, wspólną modlitwą za siebie, adorowaniem Jezusa Eucharystycznego. 

Mszom świętym przewodniczy egzorcysta  ks. Krzysztof Kołodziejczyk. - tel. 697 905 362
Do tej posługi, pobłogosławił go w 2014 roku J.E.Ks.Bp Jan Wątroba. 

Oprawę Mszy świętej tworzą młodzi ludzie, którzy pod opieką duchową i muzyczną s. Kariny (siostra przełożona Sióstr Michalitek) śpiewają i grają na chwałę Pana oraz animują muzycznie zgromadzenie. Gra również nasz pan Organista.

Przebieg tego modlitewnego spotkania jest następujący: 

1800 – Modlitwa Rzymska i odczytanie kartek z intencjami, które można składać w skarbonie z prośbami do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (ołtarz boczny po lewej stronie) oraz modlitwa do Ducha Świętego.

 Prosimy też, aby Maryja i Jezus pomogli nam słuchać Słowa w czasie Eucharystii, tak żeby żaden zły duch nie wykradał go nam i nie przeszkadzał w jego słuchaniu. Czynimy tak za radą księdza Michała Olszewskiego, znanego w przestrzeni publicznej kapłana sercanina, kiedyś egzorcystę.

 

Podczas Mszy Świętej dużo uwagi poświęcamy Słowu, które zawsze wskazuje nam kierunek modlitwy i przebieg spotkania. Po Komunii Świętej przeznaczamy większą ilość czasu na uwielbienie Jezusa, który przyszedł do naszych serc, aby je wypełnić swoją miłością i przemienić mocą swojej łaski. Stąd warunkiem koniecznym do przeżycia we właściwy sposób tego spotkania jest trwanie w łasce uświęcającej.

Starajmy się przyjść już na to nabożeństwo przygotowani, choć ze spowiedzi można skorzystać podczas Mszy.
Ale wówczas „tracimy” to, co przekazywane jest w Słowie Bożym.

 

Po zakończonej Mszy rozpoczyna się nabożeństwo. Skupiamy uwagę na Żywym Jezusie wystawionym w głównym Ołtarzu w monstrancji, na specjalnie przygotowanym tronie, tak aby każdy mógł na Niego patrzyć. Prócz modlitw uwielbienia i tych o uwolnienie i uzdrowienie często między wszystkimi zgromadzonymi kapłan niesie Jezusa w monstrancji tak, aby każdy choć chwilę spotkał się z Nim osobiście. Zdarza się, że wtedy niektóre osoby doświadczają tzw. spoczynku, czyli upadają na ziemię w sposób wyglądający jak omdlenie. Jednakże nie ma to nic wspólnego z mdleniem. Odsyłam do pogłębienia tego tematu w książce biblisty ks. dra Włodzimierza Cyrana „Spoczynek w Duchu Świętym. Refleksja teologiczna i świadectwa”. 

Po powrocie kapłana do ołtarza i schowaniu Pana Jezusa, ma miejsce błogosławieństwo dewocjonaliów, które przynoszą uczestnicy.

Pod chórem na bocznym ołtarzu każdy może zaczerpnąć egzorcyzmowane sakramentalia: wodę, olej, oraz sól.

Są wielką pomocą w duchowych zmaganiach ze złem, oraz przynoszą zdrowie tym, którzy z wiarą z nich korzystają. To sakramentalia znane od wieków w kościele katolickim i nie są bynajmniej żadnymi „cudownymi” eliksirami. To znaki zaczerpnięte z Biblii.

 

Spotkanie kończy wspólne wołanie o dary Ducha Świętego połączone często z nakładaniem rąk na głowę wszystkich uczestników.

Wszyscy kapłani modlą się wtedy przez chwilę wstawienniczo nad podchodzącymi.

To gest zaczerpnięty z Ewangelii, choćby wg. św. Łukasza, który opisuje, że wokół domu Szymona Piotra przyszło wielu chorych i dręczonych przez diabła, a Jezus kładł ręce na nich wszystkich i uzdrawiał ich, a złe duchy uciekały z krzykiem.

 Przez konsekrowane ręce kapłana, sam Jezus błogosławi i dotyka swoje dzieci.
Każdy, kto chciałby złożyć ustnie czy pisemnie świadectwo łask doznanych w czasie tych nabożeństw, proszony jest o kontakt z ks. Krzysztofem przed Mszą świętą w zakrystii. 

 

Gdyby ktoś chciał porozmawiać indywidualnie z ks. Krzysztofem egzorcystą, umówić się na spowiedź, może to uczynić TYLKO INDYWIDUALNIE W ZAKRYSTII po zakończonej Mszy lub telefonicznie. 697 905 362

 

 Kto by chciał włączyć się muzycznie lub wokalnie do scholii na Mszach o uzdrowienie, może zgłosić to s. Karinie.

Nabożeństwo kończy się zwykle około godziny 2200. 

Nabożeństwo nie jest sztucznym rozwlekaniem, ani przesadzaniem w ilości modlitw. Jest natomiast daniem czasu Temu, który nam go dał. Jest celebrowaniem obecności Jezusa. Jest syceniem się Jego miłością. Jest uważnym wsłuchiwaniem się w Jego Słowo. Bez pośpiechu. To nabożeństwo dla tych, którzy „chcą” a nie „muszą” spotkać się z Bogiem.

Zapraszamy do udziału tych, którzy świadomie i dobrowolnie chcą zaprosić Jezusa do swego życia i porządkować je razem z Nim. Zapraszamy tak, jak to robił Jezus: 

„Jeśli chcesz…pójdź za Mną”.

 

Ks. Krzysztof Kołodziejczyk   (egzorcysta)

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Wstecz                                                                                          do góry