Msze Święte o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała

Msze Święte odbywają się regularnie w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18:00
 za wyjątkiem miesiąca grudnia i lipca.
W wyjątkowych sytuacjach, o każdej innej zmianie informujemy.

Najbliższe terminy Mszy św.: środa    19. 02. 2020 r.     godz. 18:00

Msze święte z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie w Jasielskiej Farze są jedną z proponowanych form duszpasterskich, które mają na celu przede wszystkim pogłębienie wiary w żywą obecność Jezusa Chrystusa. 

 

Taki sposób spotkania z żywym Bogiem różni się od innych Mszy świętych tylko i wyłącznie czasem, który poświęcamy słuchaniu Słowa Bożego, śpiewami uwielbienia, wspólną modlitwą za siebie, adorowaniem Jezusa Eucharystycznego. 

Mszom świętym przewodniczy wikariusz ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Nie jest egzorcystą. Do tej posługi, pobłogosławił go w 2014 roku J.E.Ks.Bp Jan Wątroba. 

 

Oprawę Mszy świętej tworzą młodzi ludzie, którzy pod opieką duchową i muzyczną s. Kariny (siostra przełożona Sióstr Michalitek) śpiewają i grają na chwałę Pana oraz animują muzycznie zgromadzenie. Gra również nasz pan Organista.

Przebieg tego modlitewnego spotkania jest następujący: 

1800 – Modlitwa Rzymska i odczytanie kartek z intencjami, które można składać w skarbonie z prośbami do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (ołtarz boczny po lewej stronie) oraz modlitwa do Ducha Świętego.

 Prosimy też, aby Maryja i Jezus pomogli nam słuchać Słowa w czasie Eucharystii, tak żeby żaden zły duch nie wykradał go nam i nie przeszkadzał w jego słuchaniu. Czynimy tak za radą księdza Michała Olszewskiego, znanego w przestrzeni publicznej kapłana sercanina, kiedyś egzorcystę.

 

Podczas Mszy Świętej dużo uwagi poświęcamy Słowu, które zawsze wskazuje nam kierunek modlitwy i przebieg spotkania. Po Komunii Świętej przeznaczamy większą ilość czasu na uwielbienie Jezusa, który przyszedł do naszych serc, aby je wypełnić swoją miłością i przemienić mocą swojej łaski. Stąd warunkiem koniecznym do przeżycia we właściwy sposób tego spotkania jest trwanie w łasce uświęcającej.

Starajmy się przyjść już na to nabożeństwo przygotowani, choć ze spowiedzi można skorzystać podczas Mszy.
Ale wówczas „tracimy” to, co przekazywane jest w Słowie Bożym.

 

Po zakończonej Mszy rozpoczyna się nabożeństwo. Skupiamy uwagę na Żywym Jezusie wystawionym w głównym Ołtarzu w monstrancji, na specjalnie przygotowanym tronie, tak aby każdy mógł na Niego patrzyć. Prócz modlitw uwielbienia i tych o uwolnienie i uzdrowienie często między wszystkimi zgromadzonymi kapłan niesie Jezusa w monstrancji tak, aby każdy choć chwilę spotkał się z Nim osobiście. Zdarza się, że wtedy niektóre osoby doświadczają tzw. spoczynku, czyli upadają na ziemię w sposób wyglądający jak omdlenie. Jednakże nie ma to nic wspólnego z mdleniem. Odsyłam do pogłębienia tego tematu w książce biblisty ks. dra Włodzimierza Cyrana „Spoczynek w Duchu Świętym. Refleksja teologiczna i świadectwa”. 

Po powrocie kapłana do ołtarza i schowaniu Pana Jezusa, ma miejsce błogosławieństwo dewocjonaliów, które przynoszą uczestnicy.

Pod chórem na bocznym ołtarzu każdy może zaczerpnąć egzorcyzmowane sakramentalia: wodę, olej, oraz sól.

Są wielką pomocą w duchowych zmaganiach ze złem, oraz przynoszą zdrowie tym, którzy z wiarą z nich korzystają. To sakramentalia znane od wieków w kościele katolickim i nie są bynajmniej żadnymi „cudownymi” eliksirami. To znaki zaczerpnięte z Biblii.

 

Spotkanie kończy wspólne wołanie o dary Ducha Świętego połączone często z nakładaniem rąk na głowę wszystkich uczestników.

Wszyscy kapłani modlą się wtedy przez chwilę wstawienniczo nad podchodzącymi.

To gest zaczerpnięty z Ewangelii, choćby wg. św. Łukasza, który opisuje, że wokół domu Szymona Piotra przyszło wielu chorych i dręczonych przez diabła, a Jezus kładł ręce na nich wszystkich i uzdrawiał ich, a złe duchy uciekały z krzykiem.

 Przez konsekrowane ręce kapłana, sam Jezus błogosławi i dotyka swoje dzieci.
Każdy, kto chciałby złożyć ustnie czy pisemnie świadectwo łask doznanych w czasie tych nabożeństw, proszony jest o kontakt z ks. Krzysztofem przed Mszą świętą w zakrystii. 

 

Gdyby ktoś chciał porozmawiać indywidualnie z ks. Krzysztofem, umówić się na spowiedź, może to uczynić TYLKO INDYWIDUALNIE W ZAKRYSTII po zakończonej Mszy lub w inny dzień.

 

 Kto by chciał włączyć się muzycznie lub wokalnie do scholii na Mszach o uzdrowienie, może zgłosić to s. Karinie.

Nabożeństwo kończy się zwykle około godziny 2200. 

Nabożeństwo nie jest sztucznym rozwlekaniem, ani przesadzaniem w ilości modlitw. Jest natomiast daniem czasu Temu, który nam go dał. Jest celebrowaniem obecności Jezusa. Jest syceniem się Jego miłością. Jest uważnym wsłuchiwaniem się w Jego Słowo. Bez pośpiechu. To nabożeństwo dla tych, którzy „chcą” a nie „muszą” spotkać się z Bogiem.

Zapraszamy do udziału tych, którzy świadomie i dobrowolnie chcą zaprosić Jezusa do swego życia i porządkować je razem z Nim. Zapraszamy tak, jak to robił Jezus: 

„Jeśli chcesz…pójdź za Mną”.

 

Ks. Krzysztof Kołodziejczyk

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Wstecz                                                                                          do góry