G  A  L  E  R  I  E

HISTORIA

Z ŻYCIA PARAFII

ŚWIĘTY
 JAN PAWEŁ II

Historia kościoła  Fara pw. Najświętszej Maryi Panny w Jaśle.

1

8
Honorowy obywatel miasta Jasła
.0


Architektoniczne i kulturowe znaczenie kościoła farnego dla miasta Jasła.

t
6

Wprowadzenie relikwii
Bł. Jana Pawła II

r

Wartość architektoniczna kościoła

b

1
Wprowadzenie relikwii Św. Siostry Faustyny

Kościół Fara przed remontem 2003 r.


k
o
1
Wprowadzenie relikwii

św. Franciszka Salezego.
k
35
1

 
o
                                                                                                                                                                                                    do góry