G  A  L  E  R  I  E

HISTORIA

Z ŻYCIA PARAFII

ŚWIĘTY
 JAN PAWEŁ II

Historia kościoła  Fara pw. Najświętszej Maryi Panny w Jaśle.


o
Honorowy obywatel miasta Jasła
.0


Architektoniczne i kulturowe znaczenie kościoła farnego dla miasta Jasła.

k
b

Wprowadzenie relikwii
Bł. Jana Pawła II

r

Wartość architektoniczna kościoła


o
Wprowadzenie relikwii Św. Siostry Faustyny

Kościół Fara przed remontem 2003 r.

fi 

k wn


FISHMO-18 maja 2016 r. JASŁO tańczy
dla
św. Jana Pawła II”


  Festiwal Wiary 2017

                                                                                                                                                                                                    do góry