Historia kościoła Fara Jasło

1 Kościół parafialny Fara wyd. pocztówkowe 1915 r. 2 Kościół parafialny Fara wyd. pocztówkowe 1915 r. 3 Kościól Fara wyd pocztówkowe 1919 r. 12 Kościół Fara widok od południowego-zachodu (foto 1920 r.)
4 Kościół Fara 1924 r. wyd. pocztówkowe 7 Kościól Fara 1935 r. wyd.pocztówkowe 8 Kościół Fara 1941r. wyd. pocztówkowe 9 Kosciół Fara 1942 r. wyd pocztókowe
5 Kosciól Fara 1942 r. wyd. pocztókowe 11 Kościól Fara1942 r wyd. pocztókowe 13 Kosciół Fara. (foto 1942 r.) 6 Koscił parafialny Fara 1915 r.
17 Dzwonnica 1914 r. 24 Ruiny Kościoła parafialnego Fary.( foto 1945 r.) Kościół został podpalony, przez odddział kpt. Kindermanna, który miał za zadanie zniszczenie miasta Jasła 19 Ruiny Fary widok od wzchodu. (foto 1945 r) 16 Zniszczone prezbiterium. (foto 1945 r.)
15 Wnętrze kościoła po zniszczeniu. (foto 1945 r.) 21 Fragment gotyckich malowideł na północnej ścianie nawy kościoła farnego. (foto 1930 r.) 23 Ornat gobelinowy z kościoła farnego, pochodzący z manufaktury Romerów - spłonął doszczętnie, podczas pożaru zakrystii 1772 r.( foto ok. 1930 r.) 22 Rzeźba Boga Ojca w zwięńczeniu ołtarza głównego w kościele farnym. ( foto ok 1930 r.)
26 Widok prezbiterium. (foto 1997r.) 20 Widok prezbiterum. ( foto 1998 r.) 28 Widok na ołtarz główny - spłonął 1944 r.