w

KOLĘDA  2021 r

W tym roku, nie będzie tradycyjnej Wizyty duszpasterskiej, tzw. Kolędy.

Zgodnie z zarządzeniem Ks. Bpa Ordynariusza Kolęda będzie miała inny charakter.

Zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic na Mszę św. o godz. 18.00, do kościoła.

Po Mszy św. w intencji mieszkańców danej ulicy, czy bloku, krótkie spotkanie połączone z relacją dotyczącą życia parafii i śpiew kolęd.

 Na Mszę św. prosimy przynieść ze sobą wodę, która zostanie poświęcona, a którą po powrocie do domu, gospodarz rodziny poświęci pomieszczenia mieszkalne.

 

2.01. Sobota

 

Ø  Ul. Krakowska

Ø  Ul. Podzamcze

Ø  Ul. Witosa – i sąsiadujące numery Kowalowów 36-41, 151

 

4.01. Poniedziałek

 

Ø  Kowalowy (lewa strona)

5.01. Wtorek

 

Ø  Kowalowy (prawa strona)

 

7.01. Czwartek

 

Ø  Ul. 17 stycznia

·         Od początku do nr 88

 

8.01 Piątek

 

Ø  Ul. 17 stycznia

·         Od nr 90 do końca

 

9.01 Sobota

 

Ø  Ul. Konopnickiej i ul. Piłsudskiego

 

11.01 Poniedziałek

 

Ø  Ul. Kościuszki

·         Numery po lewej stronie 1-27, 31, 33, 35, 39, 45, 47, 51, 53, 55

 

12.01. Wtorek

 

Ø  Ul. Kościuszki

·         Numery po lewej stronie 57, 59, 63, 67

·         Numery po prawej stronie 18, 20, 22, 28, 42, 44, 48

 

13.01. Środa

 

Ø  Ul. Gorajowicka, ul. Pod Skałą

Ø  Ul. Lwowska

Ø  Ul. Łukasiewicza

 

14.01. Czwartek

 

Ø  Ul. Piotra Skargi

 

15.01. Piątek

Ø  Ul. Sobieskiego

 

16.01. Sobota

Ø  Ul. Staszica

Ø  Ul. Dworcowa

 

16.01. Sobota

Ø  Ul. Kadyiego

Ø  Ul. Igielna

18.01 Poniedziałek

 

Ø  Ul. Kochanowskiego

19.01 Wtorek

Ø  Ul. Rejtana

Ø  Ul. Wyspiańskiego

Ø  Ul. Metzgera

 

20.01 Środa

Ø  Ul. Rynek

Ø  Ul. Gołębia, ul. Wałowa, ul. Kilińskiego

Ø  Ul. Stroma

 

21.01 Czwartek

 

Ø  Ul. Targowa, ul. Zielona

Ø  Ul. Modrzejewskiego, Plac Bartłomieja

Ø  Ul. Kazimierza Wielkiego

 

22.01 Piątek

Ø  Ul. Jana Pawła II

·         Numery parzyste

·         Blok nr 4

 

23.01 Sobota

Ø  Ul. Jana Pawła II

·         Numery nieparzyste

·         Blok nr 2

 

25.01 Poniedziałek

Ø  Ul. Śniadeckich

Ø  Ul. Basztowa – Domy prywatne i blok nr 8

 

26.01. Wtorek

Ø  Ul. Basztowa

·         Blok nr 2

·         Blok nr 3

 

27.01. Środa

Ø  Ul. Floriańska – blok nr 32

Ø  Ul. Kasprowicza, ul. Hutnicza, ul. Ceramiczna

 

28.01. Czwartek

 

Ø  Ul. Floriańska

·         Od nr 1. – wszystkie nieparzyste

·         Ul. Pinkasa i Floriańska 45 – 45f

 

29.01. Piątek

 

Ø  Ul. Floriańska

·         Od nr 2. – wszystkie parzyste

 

 

 

Nasza kolęda

Każdego roku zaraz po świętach Bożego Narodzenia, w naszej parafii kolegiackiej rozpoczyna się kolęda.
Ksiądz proboszcz i księża wikariusze odwiedzają swoich parafian w domach.

Robią to zgodnie z kanonem 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego - pragnąc dobrze wypełniać funkcje pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Kościół w duchu apostolskiej troski o budowanie wspólnoty wiernych nakłada na proboszczów i wszystkich kapłanów pracujących w parafii obowiązek odwiedzania parafian. Odwiedziny to uczestniczenie w rodzinnych radościach i troskach, a także umocnienie w wierze i niekiedy w odnowie życia religijnego. Jest jeszcze inne kolędowe przesłanie - Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują misję apostolską - Kto was przyjmuje Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, kto Mnie posłał (Mt. 10,40)

Przyjęcie kapłana, który przychodzi do naszego domu z odwiedzinami duszpasterskimi jest aktem publicznego wyznania naszej wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, diecezjalnym i powszechnym. Dzień odwiedzin duszpasterza w naszej rodzinie jest szczególnym przeżyciem, należy też tę wizytę właściwie przygotować - stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, woda święcona, kropidło, Pismo Święte.

                                                     Wizyta duszpasterska - rys

Zwyczaj odwiedzania przez kapłana parafian w okresie Bożego Narodzenia znany był już w średniowieczu. W XV i XVI w. „kolędy” wykorzystywano do przygotowywania wiernych do spowiedzi i komunii wielkanocnej oraz do zwalczania zabobonów.

Proboszcz miał obowiązek uczyć dzieci pacierza, zachęcać do lektury religijnej i konfliskować książki heretyckie. Określony był ceremoniał liturgiczny - ksiądz ubrany w komżę i stułę, z krzyżem lub relikwiarzem w ręku, towarzyszył mu kościelny lub ministrant. Wierni składali dobrowolne ofiary na potrzeby Kościoła.

Po Soborze Trydenckim (1545-63) biskup krakowski, B. Maciejewski, w liście do proboszczów nakazał, aby osobiście poznawali parafian (wcześniej robili to też skryba - dyrektor szkoły, zakrystianin, organista) i sporządzał notatki ze spostrzeżeń podczas wizyty, o której miał uprzedzać parafian w niedzielę poprzedzającą. Nadejście pasterza (zawsze po południu) oznajmiał dzwonkiem ministrant. Po wejściu śpiewali 1-2 zwrotki kolędy, a potem wspólna modlitwa, poświęcenie mieszkania, rozmowa i błogosławieństwo. Synody diecezjalne na początku XX wieku niewiele zmieniły. Zwyczaje przetrwały do dziś.

Również Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., kanon 529 § 1 nakłada na proboszcza i wszystkich księży pracujących w parafii obowiązek odwiedzania i poznania parafian, szczególnie chorych, samotnych i ubogich.

Wizyta duszpasterska to nie wymysł proboszcza, ale obowiązek. Przyjęcie kapłana w naszym domu jest publicznym wyznaniem wiary, a także znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, powszechnym.