w

2022/2023 r

27.12. wtorek

 

Od godz. 9.00

Ø  Ul. Krakowska

Ø  Ul. Witosa – od początku i sąsiadujące numery Kowalów 36-41, 151

Ø  Ul. Podzamcze

·         Numery nieparzyste od początku

·         Numery parzyste od początku i od końca

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Basztowa - Domy prywatne

 

28.12. środa

Od godz. 9.00

Ø  Kowalowy – od początku i od końca

 

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Śniadeckich

Ø  Ul. Lwowska

 

29.12. czwartek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Kasprowicza, ul. Hutnicza, ul. Ceramiczna,
/1 ksiądz od ul. Kasprowicza, 2 ksiądz od ul. Ceramicznej/

Ø  Ul. Kochanowskiego blok nr 2

Ø  Ul. Kochanowskiego blok nr 6

 

30.12. piątek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Basztowa

·         Blok nr 2

·         Blok nr 3

·         Blok nr 8

 

2.01. poniedziałek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Konopnickiej i ul. Piłsudskiego

·         Prawa i lewa strona od początku i od końca

 

3.01. wtorek

Od godz. 16.00

·         Ul. Floriańska nr 71 – 135 /od początku i od końca/

·         Ul. Floriańska blok nr 32

 

4.01. środa

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Kadyiego

Ø  Ul. Dworcowa blok nr 1

Ø  Ul. Dworcowa blok nr 4 i nr 5 i 8

Ø  Ul. Gorajowicka i Pod Skałą

 

5.01. czwartek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Jana Pawła II

·         Numery parzyste

·         Numery nieparzyste

·         Blok nr 2

·         Blok nr 4

7.01. sobota

Od godz. 9.00

Ø  Ul. 17 stycznia

·         Od nr 4 /w górę numeracji/

·         Od nr 88 /w dół numeracji/

·         Od nr 92 /w górę numeracji/

·         Od nr 180 /w dół numeracji/

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Floriańska Nr 1 – 11

Ø  Ul. Pinkasa i Floriańska 45 – 45f

 

9.01. poniedziałek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Sobieskiego blok nr 8

Ø  Ul. Sobieskiego blok nr 4 i 6

Ø  Ul. Staszica numery nieparzyste oraz

ul. Sobieskiego numery parzyste i nieparzyste

Ø  Ul. Dworcowa blok nr 2

 

10.01. wtorek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Floriańska

·         Ul. Floriańska Nr 15 – 27

·         Ul. Floriańska Nr 65 – 29

·         Ul. Floriańska Nr 4 – 64 /od początku i od końca/

11.01. środa

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Rejtana blok nr 27

Ø  Ul. Rejtana domy prywatne, ul. Wyspiańskiego, ul. Metzgera

 

12.01. czwartek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Rynek – od początku

Ø  Ul. Gołębia, ul. Wałowa, ul. Kilińskiego

Ø  Ul. Targowa, ul. Zielona

Ø  Ul. Modrzejewskiego, Plac Bartłomieja

Ø  Łukasiewicza / od początku i od końca /

 

13.01. piątek

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Piotra Skargi – prawa i lewa strona od początku i od końca

 

14.01. sobota

Od godz. 9.00

Ø  Ul. Kościuszki /całość/

·         Numery po lewej stronie 1-27, 31, 33, 35, 39, 45

·         Numery po lewej stronie 47, 51, 53, 55

·         Numery po lewej stronie od końca 67, 63, 59, 57

·         Numery po prawej stronie 18, 20, 22, 28, 42, 44

 

Od godz. 16.00

Ø  Ul. Igielna nr 1

Ø  Ul. Igielna nr 6

Ø  Ul. Igielna pozostałe numery

Ø  Ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Stroma

 

 

Nasza kolęda

Każdego roku zaraz po świętach Bożego Narodzenia, w naszej parafii kolegiackiej rozpoczyna się kolęda.
Ksiądz proboszcz i księża wikariusze odwiedzają swoich parafian w domach.

Robią to zgodnie z kanonem 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego - pragnąc dobrze wypełniać funkcje pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Kościół w duchu apostolskiej troski o budowanie wspólnoty wiernych nakłada na proboszczów i wszystkich kapłanów pracujących w parafii obowiązek odwiedzania parafian. Odwiedziny to uczestniczenie w rodzinnych radościach i troskach, a także umocnienie w wierze i niekiedy w odnowie życia religijnego. Jest jeszcze inne kolędowe przesłanie - Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują misję apostolską - Kto was przyjmuje Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, kto Mnie posłał (Mt. 10,40)

Przyjęcie kapłana, który przychodzi do naszego domu z odwiedzinami duszpasterskimi jest aktem publicznego wyznania naszej wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, diecezjalnym i powszechnym. Dzień odwiedzin duszpasterza w naszej rodzinie jest szczególnym przeżyciem, należy też tę wizytę właściwie przygotować - stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, woda święcona, kropidło, Pismo Święte.

                                                     Wizyta duszpasterska - rys

Zwyczaj odwiedzania przez kapłana parafian w okresie Bożego Narodzenia znany był już w średniowieczu. W XV i XVI w. „kolędy” wykorzystywano do przygotowywania wiernych do spowiedzi i komunii wielkanocnej oraz do zwalczania zabobonów.

Proboszcz miał obowiązek uczyć dzieci pacierza, zachęcać do lektury religijnej i konfliskować książki heretyckie. Określony był ceremoniał liturgiczny - ksiądz ubrany w komżę i stułę, z krzyżem lub relikwiarzem w ręku, towarzyszył mu kościelny lub ministrant. Wierni składali dobrowolne ofiary na potrzeby Kościoła.

Po Soborze Trydenckim (1545-63) biskup krakowski, B. Maciejewski, w liście do proboszczów nakazał, aby osobiście poznawali parafian (wcześniej robili to też skryba - dyrektor szkoły, zakrystianin, organista) i sporządzał notatki ze spostrzeżeń podczas wizyty, o której miał uprzedzać parafian w niedzielę poprzedzającą. Nadejście pasterza (zawsze po południu) oznajmiał dzwonkiem ministrant. Po wejściu śpiewali 1-2 zwrotki kolędy, a potem wspólna modlitwa, poświęcenie mieszkania, rozmowa i błogosławieństwo. Synody diecezjalne na początku XX wieku niewiele zmieniły. Zwyczaje przetrwały do dziś.

Również Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., kanon 529 § 1 nakłada na proboszcza i wszystkich księży pracujących w parafii obowiązek odwiedzania i poznania parafian, szczególnie chorych, samotnych i ubogich.

Wizyta duszpasterska to nie wymysł proboszcza, ale obowiązek. Przyjęcie kapłana w naszym domu jest publicznym wyznaniem wiary, a także znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, powszechnym.