Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pansz

 

 

                                        DRODZY PARAFIANIE !

 

 

Przyjście na świat Zbawiciela Jest wypełnieniem obietnicy Boga, danej pierwszym rodzicom, jest spełnieniem odwiecznego planu Boga i darem dla ludzkości.
Narodzony Chrystus to Bóg – człowiek, który przychodzi by rozwiązywać ludzkie dylematy, dostępny i bliski każdemu, kto zechce Go przyjąć. Dziś na nowo rodzi się dla nas, nie jest to betlejemski żłób, ale ołtarz w świątyni. To na nim w pokornych postaciach chleba i wina przychodzi do nas Zbawiciel Jezus Chrystus.                                                                     

Drodzy Parafianie, niech święta Bożego Narodzenia na nowo rozpalą w Was dziecięctwo Boże. Chrystus rodzący się na Ołtarzu niech obdarza Was pokojem i miłością i niech będzie Światłem na drogach Waszego życia.
 Niech Nowy Rok 2023, przyniesie pokój na świecie i obfituje we wszelkie dobro duchowe i materialne. Matka Najświętsza niech otacza Was swoim macierzyńskim płaszczem i wyprasza potrzebne łaski, a Bóg Miłosierny niech Wam błogosławi.

 

                                                                                   Z darem modlitwy  wasi duszpasterze.

 

 

 

Jasło, Boże Narodzenie 2022r.

 

 

m