Światło zabłysło dzisiaj nad nami, bo Chrystus nam się narodził

sz

 

Drodzy  Parafianie!

 

          Radujmy się, że Bóg stał się Człowiekiem  i że jest zawsze z nami. Świętując Boże Narodzenie, wiemy, że wejście Boga ku nam nie skończyło się na Jego narodzeniu w nędznej szopie. Znalazło bowiem swoje dopełnienie w Jego zbawczej Ofierze, która jest uobecniana w każdej Mszy świętej.

                                               

       Prośmy Go zatem, aby wszyscy ludzie poznali, jak bliski i dobry jest nasz Bóg oraz prośmy o pokój i zbawienie dla każdego człowieka. Codziennie szukajmy woli Bożej i wypełniając ją budujmy Królestwo Boże na ziemi. Niech Słowo Boże, które w Tajemnicy Wcielenia weszło w ludzki czas, coraz bardziej rozświetla drogę naszej codzienności, ukazując prawdę, umacniając wiarę i ożywiając nadzieję.

 

Niech Nowy 2021 Rok, będzie rokiem łaski i błogosławieństwa płynącego od Boga – Człowieka, a Maryja Matka Jego, niech wspiera i szczęśliwie prowadzi każdego dnia Waszego życia.

 

 

Jasło, Boże Narodzenie 2020r.

 

Z darem modlitwy:

Wasi duszpasterze.

 

m