Zobaczyli dzieci z Matk Jego, Maryj; upadli na twarz i oddali Mu pokon
(Mt 2,11

 

 

Drodzy parafianie!

 

 

wita Boego Narodzenia, to czas wybrania si w drog, aby spotka Boe Dzieci rodzce si dla nas, przynoszce nadziej, mio, pokj i rado . Dzi nasz drog prowadzc na spotkanie z Chrystusem jest droga wiodca do naszych wity. W Eucharystii bowiem, podobnie jak w Betlejem, odnajdujemy Jezusa ubogiego i oddanego do dyspozycji nam ludziom. Syn Boy staje si dla nas tak powszedni jak chleb i tak konieczny dla ycia jak pokarm. Dlatego Jezus stale rodzi si podczas Mszy witej.

 

Z serdecznymi yczeniami, autentycznego spotkania Jezusa w Tajemnicy wiary Eucharystii oraz obfitoci 068ask Boych, opieki Matki Najwitszej na te wita i cay Nowy 2020 Rok, wraz z zapewnieniem o pamici w modlitwie.

 

Z darem modlitwy:

Wasi duszpasterze.

 

m