„ SŁOWO  STAŁO  SIĘ  CIAŁEM  I  ZAMIESZKAŁO  MIĘDZY  NAMI”

 

Drodzy Parafianie!

 

Narodzenie Pana Jezusa – obiecanego Zbawiciela, było i jest przede wszystkim łaską, czyli darem Boga dla całego rodzaju ludzkiego. Jest też nadzieją na zwycięstwo nad grzechem i na życie wieczne. Trzeba więc wybrać się w duchowej pielgrzymce do Betlejem, aby w nowo narodzonym Dziecięciu rozpoznać swego Pana i Zbawiciela.

 

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii, życzymy Wam, aby spotkanie ze Zbawicielem, który historycznie narodził się w Betlejem i każdego dnia jest obecny w Eucharystii, zaowocowało w Waszych sercach rozbudzeniem nadziei, miłości i mocnej wiary. Niech to spotkanie sprawi, aby  całym Waszym życiem świadczyć o Bożym Narodzeniu, pamiętając, że tam gdzie jest wyciągnięta ręka do zgody, gdzie jest uśmiech na twarzy, gdzie jest życzliwe słowo tam, jak mówiła Bł. Matka Teresa z Kalkuty - jest Boże Narodzenie.

Przyjmijcie dary Bożego Dziecięcia, aby więcej w codziennym życiu było miłości, prawdy i zgody. Niech Nowy 2019 Rok, obfituje w Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

 
Z darem modlitwy:

Wasi duszpasterze.

m