Alleluja!

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.
(J 11,25)

 

Drodzy Parafianie!

 

                   W świecie, który bardzo często o Bogu nie pamięta, chcemy umocnić naszą wiarę, dlatego kolejny już raz w życiu, razem z Piotrem, Janem i kobietami stajemy przy pustym grobie Chrystusa, by usłyszeć – kogo szukacie – nie ma Go tu Zmartwychwstał.

To właśnie teraz w tym trudnym czasie kiedy jesteśmy zamknięci w naszych domach przychodzi do nas Jezus Zmartwychwstały i tak jak Tomaszowi mówi:  to Ja jestem, dotknij moich ran i włóż rękę do mego boku.

Przychodzi do nas, i pragnie wzmocnić  naszą wiarę, nadzieję i miłość. Czyni to zawsze, gdy sprawujemy Eucharystię, która jest dla nas - Wielką Tajemnicą Wiary - , znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka.
 Odpowiedzmy więc, jak Tomasz -„Pan mój i Bóg mój”.

                   Niech Zmartwychwstały Chrystus, towarzyszy nam, jak  uczniom idącym  do Emaus, niech rozjaśnia drogę naszych niepewności,  ciemności i lęków. Niech obdarza potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem w realizacji naszego powołania do świętości. Usłyszmy Jego wezwanie „Pokój wam, nie lękajcie się ”.

 

 

Z darem modlitwy:
Wasi duszpasterze.