WESOŁY NAM DZIŚ DZIEŃ NASTAŁ KTÓREGO Z NAS KAŻDY ŻĄDAŁ: TEGO DNIA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ,  ALLELUJE  ALLELUJA!

                            ( z pieśni wielkanocnej)

 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego
 to centrum miłości
Boga w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym dla naszego zbawienia. Pierwsi świadkowie zmartwychwstania to Piotr i Jan – ten któremu Jezus przebaczył i ten którego Jezus miłował, ale to także Maria Magdalena, która idąc do grobu „gdy jeszcze było ciemno” jest symbolem ludzi pozbawionych wiary i nadziei oraz pogrążonych w lęku przed śmiercią.

Jest Ona obrazem każdego człowieka – grzesznika.  Zmartwychwstały Chrystus, nie tylko do pierwszych świadków tego wydarzenia, ale i do każdego z nas dziś mówi „nie lękajcie się to Ja jestem”. Pokój Wam „Weźmijcie Ducha Świętego” i „w Mocy Bożego Ducha” przyjmijcie codzienność w miłości i nadziei, niosąc wszystkim prawdę o Zmartwychwstałym w mocnej wierze.

On zmartwychwstał i Żyje!

           

Drodzy parafianie i sympatycy parafii, życzymy Wam umocnienia wiary w spotkaniu ze Zmartwychwstałym, ale także wielkiej radości i pokoju serca, Bożego błogosławieństwa i mocnej nadziei. Niech Bóg nieustannie zmartwychwstaje w naszych sercach, naszych rodzinach i w naszym narodzie.

 

 

Z darem modlitwy:
Wasi duszpasterze.