OTO ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ

 

Gify Szopki Bożonarodzeniowe                       Drodzy parafianie!

 

                          Zapowiadany przez Proroków Pan Jezus, Zbawiciel Świata przychodzi na ziemię, która oddalając się od Boga, okryła się ciemnością.                         Tę ciemność grzechu rozjaśnia Chrystusowe narodzenie.

                                 Pełni wdzięczności wpatrzeni w Maryję i Józefa przychodzimy do betlejemskiej groty, by wyznać wiarę i zaczerpnąć nadziei.
Adorując Chrystusa narodzonego w Betlejem i ciągle rodzącego się na ołtarzach całego świata prosimy by Jego miłość nas przemieniła, bo tylko Chrystusowa miłość daje życie, pokój i szczęście.

                     Drodzy Parafianie, niech Chrystus rodzący się dla nas przyniesie Wam radość, miłość i pokój.
Niech pomnaża wiarę i rozświetla drogi ciemności, a nadchodzący Nowy 2024 Rok, obfituje we wzajemną życzliwość, Boże łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.

 

 

 

                                                                                   Z darem modlitwy  Wasi duszpasterze.

Jasło, Boże Narodzenie 2024r.

 

 

m