ROK 2015  -  życie parafii w liczbach.

Sfera duchowa

 W naszej parafii  w minionym roku ochrzczono - 30 dzieci

Do I Komunii św. przystąpiło -

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – bierzmowanie, przyjęło - 56 młodzieży

Pobłogosławionych zostało na wspólną drogę życia - 30 par małżeńskich

Na miejsce, gdzie oczekiwać będą zmartwychwstania, odprowadzono - 59 osoby

Rozdano - 99 tysięcy Komunii Świętej

 Sfera materialna

W tym roku nadal dbano o materialny wygląd kościoła, wykonano ogrodzenie od strony ul. Ks. Piotra Skargi oraz kontynuowano prace przy Domu parafialnym. Do ukończenia pozostała jedna kondygnacja i wyposażenie budynku w potrzebny sprzęt, celem jego użytkowania, a także zagospodarowanie placu wokół budynku. Na ten cel zebrano, 188 305zł.

Pieniądze te pochodziły:

I niedziele miesiąca, 52 216zł.

Wpłaty indywidualne i darczyńcy, 32 089zł.

 Wydano na trwające prace w 2015roku 170 206zł. Ponadto parafia zalega wykonawcy z zeszłego roku 100 tys.  Tak dużo kolejny rok, można było zrobić dzięki ofiarności i modlitwie wszystkich parafian i ludzi dobrej w