file:///D:/Nowa%20strona/ks/ks.irzyk.jpgKAPŁANI  PARAFII  KOLEGIACKIEJ  w Jaśle

o

Ksiądz  kanonik - Proboszcz  mgr  Zbigniew  Irzyk
dziekan dekanatu Jasło wschód

"....To mnie Bóg wzywa, mnie posyła do pracy w swojej winnicy, mnie wzywa
i posyła, abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach....."
 (Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici)

               Urodził się 11.08.1956 r. w Strzyżowie.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej Różance podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarza. Kolejnym etapem na drodze edukacji było Technikum Drzewne w Miejscu Piastowym, po ukończeniu którego zaczął pracować w Fabryce Mebli w Strzyżowie. 

 W 1979 roku podjął decyzje wstąpienia na drogę kapłaństwa, następstwem czego było rozpoczęcie studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Studia magisterskie ukończył na KULu
24 czerwca w 1985 roku
 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa I Tokarczuka. 

    Pracował na kilku placówkach jako wikariusz, a od 1992 roku związany jest z naszym miastem i kościołem farnym, w którym w latach 1997-2002 pełnił funkcje administratora i podjął się trudnego i odpowiedzialnego zadania renowacji zabytkowego, gotyckiego kościoła. 
W czerwcu 2002 roku  decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego  został mianowany proboszczem  Parafii "Fara'' w Jaśle.

Dotychczasowa działalność Ks. Zbigniewa Irzyka wiąże się głównie z remontem kościoła, a także katechizacją młodzieży oraz z pracą w grupach przyparafialnych, których był inicjatorem. Z jego inicjatywy powstała Rada Parafialna, grupa charytatywna ''Caritas'', pismo parafialne ''Fara'', Grupa Modlitewna O. Pio, Akcja Katolicka.

Jest bardzo zaangażowany w rozwój życia religijnego swoich parafian. Opiekuje się wszystkimi grupami i stowarzyszeniami jakie istnieją przy parafii m.in. Stowarzyszeniem Salezjanów Współpracowników, Grupą Modlitewną O. Pio, Akcją Katolicką, Caritasem, Kołem Misyjnym. Jest opiekunem redakcji miesięcznika parafialnego „Fara”. Szczególną troską i wielkim zaangażowaniem ks. prob. Zbigniewa Irzyka jest dalsze ukończenie prac remontowo-konserwacyjnych, zarówno kościoła, jak i innych obiektów, m.in. Domu Parafialnego i zagospodarowanie całego terenu przykościelnego. Ksiądz Kanonik - proboszcz Parafii " Fara " w Jaśle 3 listopada 2004 r. został mianowany decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego - Wicedziekanem VII Dekanatu Jasło Wschód.   

4 grudnia 2009 r. został mianowany decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego - Dziekanem VII Dekanatu Jasło Wschód.

Wchodzi w skład Kolegium Konsultorów i jest też w Radzie Kapłańskiej na szczeblu diecezjalnym.
Ponadto pełni funkcję wizytatora katechetycznego dekanalnego i diecezjalnego oraz asystenta parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii farnej w Jaśle.

Jest odznaczony Expositorium Canonicale, posiada przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.
Ks. kan. Zbigniew Irzyk jest prepozytem Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej.

photo.jpg 26 listopada 2015r. Ks. Dziekan - Proboszcz naszej parafii został uhonorowany za wybitne zasługi w dziedzinie kultury oraz krzewienia kultu religijnego  tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła”.  Społeczeństwo miasta w ten sposób dziękuje między innymi za wyremontowanie świątyni - zabytku klasy zerowej.  Świątynia ta jest wizytówką miasta Jasła, " perełką tak nazywa ks. Proboszcz naszą świątynię",  dla wierzących parafian, symbolem kultu, wiary, pamiątką dawnych dziejów, świadectwem ludzkich uczuć i przeżyć. Mieszkańcy miasta Jasła dziękują również za wyremontowanie zabytkowej Kaplicy Cmentarnej oraz dbałość i stopniowy remont  zabytków  na "Starym Cmentarzu jako obiektów sakralnych parafii Fara", a także  wyremontowanie Domu Parafialnego, w którym prowadzona jest dla całego dekanatu szeroka działalność ewangelizacyjna i dydaktyczna.

 

 

 
                 WIKARIUSZE

 

Ksiądz   mgr Wojciech Niemiec– Wikariusz

 

w        Ks. Wojciech Niemiec urodził się 25 listopada 1985 r. w Rzeszowie.

Pochodzi z parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

W 2011 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie.

W tym też roku obronił pracę magisterską pt. „Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę jako przejaw kultu maryjnego” z teologii duchowości.

Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 r.

Dotychczas posługę kapłańską pełnił w parafiach w Lutczy, Libuszy oraz Rzeszowie – św. Rocha. Dekretem ks. bpa Jana Wątroby z dniem 23 sierpnia 2019 r. został mianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Jaśle.

Jest katechetą w II LO w Jaśle.

W parafii odpowiada za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Domowy Kościół oraz aktualizacje wydarzeń z życia parafii na stronie parafialnej. Prowadzi także jedną z grup kandydatów do bierzmowania.

Interesuje się motoryzacją, muzyką i akwarystyką.Ksiądz  mgr  Dariusz Porzuczek - Wikariusz

  • ur. 1976 r.
  • Pochodzi z Czarna Sędziszowska
  • Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2003 r.

      
Ksiądz   mgr Marek Drupka