S a k r a m e n t  C h r z t u

Sakrament Chrztu udzielany jest w pierwszą  i trzecią niedzielę miesiąca
na Mszy świętej o godz. 12:15

Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się:
 w piątek poprzedzający niedzielę chrzcielną o godz. 19:00 w salce obok kancelarii.

Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być:
katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania;
wierzący i praktykujący (w czasie Mszy świętej przygotowani spowiedzią świętą do pełnego uczestnictwa - z Komunią świętą.);
małżonkowie - żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym);
uczniowie szkół średnich - poświadczający zaktualizowanym indeksem i potwierdzeniem księdza katechety zdolność do podjęcia takiej roli.

Podczas Mszy Świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii Świętej.

Niech chrzciny jako uroczystość domowa będzie obchodzona w trzeźwości!

Dziecko do sakramentu chrztu należy zgłaszać najpóźniej dwa tygodnie przed terminem chrztu.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu:

1

metryka urodzenia dziecka z USC

2

Świadectwo religijności rodziców chrzestnych ze swoich parafii

3

Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka