Sakrament  Chorych

Sprawowany o każdej porze na wezwanie.

W ciężkiej, zagrażającej życiu chorobie wierzący przyjmuje sakrament namaszczenia chorych, który umacnia go w niesieniu krzyża cierpienia, pociesza    w smutku, broni przed zwątpieniem w Bożą dobroć. Kapłani systematycznie, w pierwszy piątak miesiąca odwiedzają chorych w ich domach, zanoszą Komunię Świętą i przyjmują spowiedź chorych.

 

Wstecz                                                                       Mapa witryny