Sakrament  Bierzmowania

Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne [dla wierzącego] jako dopełnienie łaski chrztu.


Przez sakrament ten bowiem ochrzczeni jeszcze ściślej zostają złączeni z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są do dawania świadectwa Chrystusowi, ukazywania głębokiego sensu i piękna Ewangelii, uzasadnienia «nadziei, która w nas jest» (por. 1P 3, 15), budowania Kościoła w wierze i miłości. (por. II Synod Plenarny)

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania i nie jest zależne od tego, do której szkoły młodzież uczęszcza.

Przygotowanie rozpoczyna się w II klasie gimnazjum rekolekcjami wielkopostnymi w swojej parafii. W tym czasie dokonać należy formalnego zgłoszenia kandydata.
Proces formacyjny podzielony jest na etapy.

Po Wielkanocy – do wakacji, odbywa się pierwsza seria spotkań z młodzieżą oraz z rodzicami Od września spotkania odbywają się w grupach, raz w miesiącu.

Wszyscy kandydaci czynnie uczestniczą w niedzielnej Mszy św. oraz okresowo w nabożeństwach i w liturgiach pokutnych. Centralnym wydarzeniem jest przeżycie największego święta chrześcijańskiego: Świąt Paschalnych, czyli Świętego Triduum Paschalnego – również w swojej parafii – oraz Uroczystości Zesłania Ducha Świętego poprzedzonej nowenną. Jeśli kandydaci wykazują się sumiennością w przygotowaniu, a ich życie świadczy o szczerym pragnieniu postępowania zgodnie z wiarą, sakramentu bierzmowania udziela im Ksiądz Biskup na przełomie maja i czerwca III klasy gimnazjum. Tak przygotowana do dojrzałego życia chrześcijańskiego młodzież odnaleźć się może w stowarzyszeniach, zespołach i wspólnotach działających w naszej parafii. (Grupy parafialne)
Młodzież licealna, która nie przystąpiła jeszcze do sakramentu bierzmowania, o możliwości rozpoczęcia przygotowania dowiedzieć się może w kancelarii parafialne

 

 

 

 

Wstecz                                                                                            Mapa witryny                                                                                       do góry